Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 19 gości.
Lenin
Lenin 005
Europa Zachodnia przekształciła się w ustalony system państw burżuazyjnych, przy tym z reguły państw narodowo-jednolitych. Toteż szukać teraz prawa do samookreślenia w...
Marks006.jpg
Dziś nawet ateizm jest uważany za culpa levis [lekki grzech] w porównaniu z krytyką tradycyjnych stosunków własności


 Niedawno, 15 stycznia minęła 91. rocznica zamordowania Róży Luksemburg i Karola Liebknechta.
21 stycznia przypada 86. rocznica śmierci Włodzimierza Lenina.
 
Miesiąc styczeń, będący niegdyś w ruchu komunistycznym czasem obchodów „święta 3L” nazwanego tak od nazwisk Luksemburg, Lenina i Liebknechta jest dobrym czasem na samookreślenie własnej pozycji na lewicy.
 
 
ZOBACZ CAŁY RAPORT

Wojna 1920 roku i jeńcy radzieccy zamordowani w polskich obozach

Wojna 1920 roku i jeńcy radzieccy zamordowani w polskich obozach


Tematy wojny polsko-bolszewickiej, Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski są modelowym wręcz przykładem pisania własnej historii przez rządzących i im posłusznych propagandzistów.

Komunizm a stalinizm

Komunizm a stalinizm


Ideologia stalinizmu jest niczym innym jak ideologią wytworzoną przez biurokrację na bazie marksizmu, posiadającą antymarksistowski charakter mimo odwolań do klasyków. Stalinizm nie jest ideologią naukowego socjalizmu, ale jej wypaczeniem

Sierpień 1980 roku - 30 lat później

Sierpień 1980 roku - 30 lat później


Bezrobocie, fatalne warunki pracy, ograniczone uprawnienia socjalne - to wszystko jest dokładnym przeciwieństwem celów robotników Sierpnia 1980 roku

Marksizm a moralność

Marksizm a moralność


Klasa rządząca narzuca swoje cele i przyzwyczaja społeczeństwo do uważania wszystkich tych środków, które zaprzeczają jej celom za niemoralne

Uchwała Programowa "Sierpnia 80"

Uchwała Programowa "Sierpnia 80"


Ostatnie dziesięciolecia w Polsce pokazują, czym naprawdę jest kapitalizm. Odebrał on ludziom ich podstawowe prawa, w tym prawo do godnego życia i uczciwej pracy. My – związkowcy reprezentujący interesy pracowników
– pragniemy walczyć o ich przywrócenie.

22.04.2014 - 144. rocznica urodzin W.I.Lenina

Chiny: Strajk w Dongguan rozszerza się. Strajkuje 40 000 robotników fabryk odzieżowych!

Strajk w Yue Yuen Industrial Chiny 17 kwietnia 2014

W siedmiu z dziesięciu fabryk odzieżowych Yue Yuen Industrial w Dongguan w prowincji Guandong trwa strajk.

Polecamy także:

Robotnicy Yue Yuan w Dongguan w prowincji Guandong w Chinach na demonstracji, 14 kwietnia 2014
Ten strajk jest przykładem nowej fali walk pracowniczych, zwłaszcza w prowincji Guangdong, w której znajduje się Dongguan, i innych rozwiniętych regionach Chin. Wśród...

XXX
Uważamy, że moralność ma charakter klasowy. Powszechny pogląd o "niemoralnym" charakterze wielu rzeczy, zachowań i postaw wynika z natury obecnego systemu...

Cała władza w ręce Rad
Gdy 9 listopada 1918 wybuchła rewolucja w północnych Niemczech, Bawaria już jeden dzień była republiką. Niezadowolenie ludności Bawarii przejawiło się po raz pierwszy w...

Lewa Opozycja
Socjalistyczna organizacja „Lewa Opozycja” przedstawia swoje stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji na Krymie i destrukcyjnej roli ukraińskich nacjonalistów.

Reklama:

Nowości na forum

7
Bonpo
16/04/2014 - 16:16

Społeczność

LENIN - rocznica