Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 24 gości.

Historia polskiego ruchu robotniczego

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
10.08.16 DO LUDU POLSKI ! DO OGÓŁU CHŁOPÓW PRACUJĄCYCH ! DO CZŁONKÓW I ZWOLENNIKÓW STRONNICTWA LUDOWEGO ! PATRIOTYCZNA , ANTYHITLEROWSKA I ANTYSANACYJNA ODEZWA KOMITETU CENTRALNEGO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI (KC KPP) SIERPIEŃ 1936 ROK. KPP (1925-1938) 5,927
12.04.16 DO NOWYCH WALK O OBALENIE DYKTATURY FASZYZMU ! - Z okolicznościowej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski (KC KPP), Warszawa, kwiecień 1932 r. KPP, KPP (1926-1938) 5,444
26.11.15 DOŚĆ KAJDAN, DOŚĆ KRWI ! Z Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski - marzec 1919 r. KPP 5,912
25.02.16 Inicjatywa prywatna – artykuł redakcyjny, „Robotnik” - Centralny Organ Polskiej Partii Socjalistycznej (P.P.S.), Łódź, poniedziałek 19 marca 1945 r., s. 1. PPS 5,232
11.11.15 „10 LAT POLSKI BURŻUAZYJNEJ” - Z okolicznościowej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski (październik 1928 r.) KPP 5,873
23.06.11 Maria Koszutska: Rewolucja rosyjska a proletariat międzynarodowy Maria Koszutska 10,258
01.03.12 Michał Domański: Przeciwko gloryfikacji polskiego reakcyjnego podziemia Michał Domański 17,026
27.07.16 POD JARZMEM OBCEGO KAPITAŁU „Czerwony Sztandar” nr 6, Warszawa, maj 1928 r. Z zapomnianej, antysanacyjnej publicystyki politycznej przedwojennej Komunistycznej Partii Polski (KPP). KPP (1925-1938) 5,797
17.01.16 „Bohaterska walka ludności żydowskiej” Polska Partia Robotnicza 5,434
09.10.16 "Nie ma wroga na lewicy!" - odezwa KC KPP z 1936 roku KPP (1925-1938) 4,612
29.01.15 28.01.2015 - Warszawska radykalna lewica uczciła Proletariatczyków 8,018
29.01.16 28.01.2016 - Obchody 130. rocznicy stracenia Proletariatczyków Krzysztof Wójcicki 6,393
05.11.12 5/6 listopada: 94. rocznica powstania I polskiej Rady Delegatów Robotniczych 8,098
24.03.17 81. rocznica masakry krakowskich robotników 4,228
19.04.13 Adolf Warski: Rewolucja i wojny rewolucyjne (1921 rok) cz. I Adolf Warski 7,566
22.07.11 Andrzej Werblan: PKWN - legendy a rzeczywistość Andrzej Werblan 10,405
06.01.16 Blok Antyfaszystowski: Do żydowskich mas ludowych (odezwa z pisma „Der Ruf” („Wezwanie”) nr 1, 15 maja 1942 r., Warszawa (getto)) 4,982
22.09.11 Bożena Krzywobłocka: Opowieść o Feliksie - część czwarta Bożena Krzywobłocka 11,248
18.08.11 Bożena Krzywobłocka: Opowieść o Feliksie - część druga Bożena Krzywobłocka 12,243
16.08.11 Bożena Krzywobłocka: Opowieść o Feliksie - część pierwsza Bożena Krzywobłocka 10,888
30.08.11 Bożena Krzywobłocka: Opowieść o Feliksie - część trzecia Bożena Krzywobłocka 11,549
02.01.12 Było to w roku 1906 Bożena Krzywobłocka 9,396
18.09.16 Czesław Kozłowski: Tradycje polskiego ruchu robotniczego [PDF] 5,453
06.11.11 Dawid Jakubowski: Nie panom wysługiwać się – kwestie poglądowe (motywacje) i współczesna polityka historyczna dotycząca udziału Polaków w Rewolucji Październikowej Dawid Jakubowski 12,795
27.02.16 Edward Dembowski: Twórczość w żywocie społeczności [1843, fragment] Edward Dembowski 5,838
24.09.13 Ewa Balcerek i Włodek Bratkowski: Pamięci Daniela Podrzyckiego Ewa Balcerek i Włodek Bratkowski 7,644
11.09.15 Feliks Dzierżyński: Autobiografia Feliks Dzierżyński 6,705
24.12.16 Głos Robotniczy: "Pierwsza wigilia" 4,400
20.09.16 J. Kuczewska: Marcin Kasprzak – płomienny rewolucjonista 5,634
05.07.16 Jak tchórze z endecji i sanacji zdradzili Polskę - peperowcy, pepesowcy, ludowcy są tą siłą, która ujęła w swe ręce sztandar walki o honor i wolność Narodu KPP 5,784

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci