Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 74 gości.

Historia polskiego ruchu robotniczego

Data nadesłaniaikona sortowania Tytuł Autor Odsłony
25.05.12 Polski ruch robotniczy w czasie I wojny światowej - część III - SDKPiL i PPS lewica w czasach wojny Tadeusz Daniszewski 7,857
03.06.12 Polski ruch robotniczy w czasie I wojny światowej - część IV - Rewolucja lutowa i jej wpływ na walkę wyzwoleńczą narodu polskiego Tadeusz Daniszewski 4,481
09.06.12 Stanisław Ciesielski: Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (część I) Stanisław Ciesielski 6,605
19.06.12 Stanisław Ciesielski: Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (część II) Stanisław Ciesielski 6,164
12.07.12 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg i kultura polska Ryszard Rauba 5,096
14.08.12 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg wobec zagadnienia rewolucji Ryszard Rauba 5,320
25.08.12 Norbert Kołomejczyk: Władysław Gomułka i jego koncepcja polskiej drogi do socjalizmu Norbert Kołomejczyk 6,309
05.11.12 5/6 listopada: 94. rocznica powstania I polskiej Rady Delegatów Robotniczych 7,891
15.01.13 Rafał Górski : Historia i teraźniejszość samorządności pracowniczej w Polsce Rafał Górski 4,060
08.04.13 Ludwik Hass: Trockizm w Polsce do 1945 r. Ludwik Hass 5,833
19.04.13 Adolf Warski: Rewolucja i wojny rewolucyjne (1921 rok) cz. I Adolf Warski 7,378
04.06.13 Ryszard Rauba: Do ludzi pracy - wierzących katolików ! - Z zapomnianej, antywojennej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z 1937 roku Ryszard Rauba 3,331
04.09.13 Jerzy Czeszejko- Sochacki: Przemówienie w sprawie ustawy o zmianie konstytucji (1926 rok) Jerzy Czeszejko-Sochacki 4,621
24.09.13 Ewa Balcerek i Włodek Bratkowski: Pamięci Daniela Podrzyckiego Ewa Balcerek i Włodek Bratkowski 7,401
15.12.13 Ryszard Rauba: Przedwojenni polscy komuniści wobec 19. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wybrane opinie, uwagi, refleksje z 1937 roku Ryszard Rauba 3,309
25.03.14 Ryszard Rauba: „Precz z najazdem imperialistów polskich na niepodległy naród litewski ! Precz z wojną !” - Z okolicznościowej, antysanacyjnej i antywojennej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski (marzec 1938 r.). Ryszard Rauba 6,608
19.07.14 Ryszard Rauba: "Rocznica lipcowa" Ryszard Rauba 5,248
10.08.14 Ryszard Rauba: „DO LUDU PRACUJĄCEGO POLSKI !” - Odezwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z pamiętnego, strajkowego sierpnia 1937 roku. Ryszard Rauba 6,224
04.01.15 Ryszard Rauba: Z Deklaracji Krajowej Rady Narodowej (uchwalonej na pierwszym plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej w dniu 1 stycznia 1944 roku). Ryszard Rauba 5,831
29.01.15 28.01.2015 - Warszawska radykalna lewica uczciła Proletariatczyków 7,790
11.09.15 Feliks Dzierżyński: Autobiografia Feliks Dzierżyński 6,488
11.11.15 „10 LAT POLSKI BURŻUAZYJNEJ” - Z okolicznościowej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski (październik 1928 r.) KPP 5,673
26.11.15 DOŚĆ KAJDAN, DOŚĆ KRWI ! Z Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski - marzec 1919 r. KPP 5,728
11.12.15 KPP - Przeciw wyprzedawaniu Polski (rok 1926) KPP 2,372
20.12.15 Odezwa wyborcza Związku Proletariatu Miast i Wsi (Komunistycznej Partii Robotniczej Polski) z września 1922 roku. KPP 2,743
27.12.15 Odezwa strajkowa Komitetu Zagłębia Dąbrowskiego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (kwiecień 1924) KPRP 2,697
06.01.16 Blok Antyfaszystowski: Do żydowskich mas ludowych (odezwa z pisma „Der Ruf” („Wezwanie”) nr 1, 15 maja 1942 r., Warszawa (getto)) 4,779
17.01.16 „Bohaterska walka ludności żydowskiej” Polska Partia Robotnicza 5,247
29.01.16 28.01.2016 - Obchody 130. rocznicy stracenia Proletariatczyków Krzysztof Wójcicki 6,175
10.02.16 KPRP: Pod sztandar Rewolucji (II 1919) 2,826

Społeczność

dzierżyński