Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Socialist Resistance: Zjednoczcie się wokół antycięciowego programu SYRIZY

SYRIZA i jej lider - Alexis Tsipras

 
Socialist Resistance: Zjednoczcie się wokół antycięciowego programu SYRIZY

Poniższy tekst stanowi tłumaczenie oświadczenia redakcji „Socialist Resistance” – organu prasowego organizacji o tej samej nazwie będącej brytyjską sekcją IV Międzynarodówki. Tłumaczenie publikujemy na podstawie przedruku z nr 448 (maj 2012) „International Viewpoint” – organu IV Międzynarodówki. Tekst w języku angielskim dostępny jest pod adresem: http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article2619&var_recherche=greece
 

Tłumaczenie pochodzi od Redakcji WR
 

Socialist Resistance z radością wita zapierający dech w piersiach wynik SYRIZY w greckich wyborach, który umieścił ją na drugim miejscu, na solidnej antycięciowej platformie. To głosowanie wstrząsnęło grecką i europejską klasą rządzącą i otworzyło możliwość stania się przez SYRIZĘ najsilniejszą partią w nowych wyborach w przyszłym miesiącu.
 
 
Mocno popieramy 5 żądań SYRIZYi, które stanowią program działań dla zjednoczonej walki z cięciami. Obejmują one odrzucenia cięć i warunków udzielenia pakietu pomocowego narzuconych w marcu przez Trojkę. Wzywają do moratorium na spłatę długu i do powołania międzynarodowej komisji w celu audytu greckiego długu w połączeniu z anulowaniem poważnej części długu. Nakłaniają również do opodatkowania bogatych, radykalnej redystrybucji dochodów i bogactwa, nacjonalizacji banków i nowej polityki przemysłowej, która napędziłaby sektor produkcji przemysłowej. Te środki wykluczają jakiekolwiek porozumienia z partiami popierającymi cięcia i są tym, czego potrzeba, aby rozpocząć walkę z pożogą wywołaną przez cięcia – chociaż większy nacisk na rozwiązania ekologiczne uczyniłby go mocniejszym.
 
 
Istnieje jednak poważny problem, którego w obliczu następnych wyborów nie można uniknąć. Kwestią jest jedność lewicy greckiej. Przed wyborami SYRIZA była jedyną organizacją wzywającą do rzeczy najbardziej oczywistej – zjednoczonej platformy przeciwko cięciom i zjednoczonego rządu przeciwnego cięciom w razie zwycięstwa lewicy. Teraz sytuacja jest nawet gorsza. W związku z zbliżającymi się wyborami KKE i ANTARSYA (KKE nawet dobitniej) oświadczyły, że nie tylko wystawią własnych kandydatów, ale też, że nie poprą, ani nawet „nie wspomogą” rządu SYRIZY, gdyby taki został wybrany! Twierdzą, że to dlatego, że platforma SYRIZY nie jest programem rewolucyjnym. Ale szerszy program jest czymś, nad czym należy dyskutować i co musi być rozwijane w miarę postępów walki, a nie przeciwstawiane bezpośrednim potrzebom walki, która się toczy obecnie.
To bardzo niebezpieczna sytuacja. Możemy być świadkami albo tego, że rząd przeciwny cięciom nie obejmie urzędu – a polityka cięć będzie kontynuowana ze wszystkimi swoimi konsekwencjami – albo że po objęciu urzędu spotka się z opozycją innych sekcji lewicy! Dlatego występujemy z gorącym apelem do wszystkich sekcji greckiej lewicy, aby zjednoczyły się wokół SYRIZY w nadchodzących wyborach i aby zjednoczyły się wokół rządu SYRIZY sprzeciwiającego się cięciom, gdyby taki wybrano. To jest właśnie powód budowania szerokich organizacji jak SYRIZA – zjednoczenie klasy robotniczej w takiej oto sytuacji.
 
 
Mimo coraz lepszych wyników SYRIZY w sondażach nie należy przyjmować zwycięstwa lewicy w następnych wyborach za rzecz pewną. Elity UE już dały jasno do zrozumienia, że nie tylko nie uczynią z następnych wyborów referendum na temat euro, ale że kolejny wynik świadczący o sprzeciwie wobec cięć oznaczałby wyrzucenie Grecji ze strefy euro. Od teraz do dnia wyborów będą miały miejsce potężne naciski, aby wzmocnić to ultimatum.
 
 
Jest bardzo ważnym, aby to ultimatum zostało odrzucone, a kolejna ofensywa cięć odparta. SYRIZA dała do zrozumienia, że chociaż nie wzywa do wystąpienia z strefy euro, to jeśli z powodu działań elit UE, taki będzie efekt przeciwstawienia się cięciom, to niech tak będzie. To samo dotyczy długu, za który greccy robotnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Aby z powodzeniem nawoływać do odrzucenia długu, trzeba być przygotowanym na wyrzucenie ze strefy euro jako możliwą konsekwencję. Takie podejście musi być mocno akcentowane w kampanii wyborczej, jeśli elektorat ma być uzbrojony przeciwko groźbom i ultimatom, którym stawi czoła.
 
Walka greckiej klasy robotniczej jest walką całego europejskiego ruchu robotniczego.ii
 
 

iPrzypisy za wersją angielskojęzyczną.
 

 5 żądań to:

  1. Natychmiastowe odwołanie wszystkich zbliżających się środków, które jeszcze bardziej zubożą Grecję, takich jak cięcia pensji i emerytur.
  2. Natychmiastowe odwołanie wszystkich zbliżających się środków, które ograniczają podstawowe prawa robotnicze, takie jak zniesienie porozumień zbiorowych.
  3. Natychmiastowe zniesienie wszystkich praw dających parlamentarzystom immunitet, reforma prawa wyborczego i ogólna przebudowa systemu politycznego.
  4. Śledztwo w sprawie greckich banków i natychmiastowa publikacja audytu przeprowadzonego w greckim sektorze bankowym przez BlackRock.
  5. Ustanowienie międzynarodowego komitetu audytowego w celu zbadania przyczyn greckiego deficytu, wraz z moratorium na wszelką obsługę długu do czasu opublikowania wyników audytu.

Główne punkty programu SYRIZY dostępne są tutaj: http://www.left.gr/article.php?id=759
 

 

ii Socialist Resistance wzywa do podpisania deklaracji solidarności z ludem greckim podpisanej przez przywódców związkowych, parlamentarzystów i działaczy, która znajduje się tutaj: http://www.coalitionofresistance.org.uk/2012/02/sign-the-appeal-for-solidarity-with-the-people-of-greece/

 

Społeczność

Dobry kułak