Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Zdrowie jest zagrożone

zdrowie

Komunikat Europejskiej sieci przeciwko prywatyzacji i komercjalizacji zdrowia i opieki społecznej

Kryzys gospodarczy i zdrowotny pogłębia się. Prywatyzacje i komercjalizacje służby zdrowia nabierają tempa, pozbawiając większą część społeczeństw dostępu do opieki zdrowotnej. Coraz częściej zamykane są szpitale, oddziały położnicze czy instytucje medyczno- socjalne. Zjawisko to jest szczególnie groźne w Grecji, Hiszpanii, Polsce, czy w Portugalii i podważa samą koncepcję istnienia służby zdrowia i solidarnej opieki społecznej. Potwierdza też fakt, że żaden kraj Europy, żadne społeczeństwo nie może czuć się bezpieczne w obliczu polityk oszczędnościowych, wzmocnionych - pod pretekstem długu publicznego - przez zapisy unijnego Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu.

W dniach 12 i 13 maja 2012 r. organizacje związkowe, partie polityczne, stowarzyszenia obrony pacjentów, zdrowia publicznego i opieki socjalnej z różnych krajów Europy, ogłaszając deklarację z Nanterre, wezwały do mobilizacji podczas tygodnia akcji 1-6 października, w celu przeciwstawienia się temu regresowi społecznemu.
Podczas tego tygodnia akcji, uczestnicy wielkich manifestacji w Warszawie 5 października, w Madrycie i Atenach 6 października, setek zgromadzeń, okupacji czy innych inicjatyw organizowanych w instytucjach służby zdrowia lub na ulicy, jak w Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji czy we Włoszech, pokazali swój gniew i determinację w walce przeciwko utowarowieniu służby zdrowia oraz władzy koncernów farmaceutycznych.

Uczestnicy Konferencji Warszawskiej w dniach 6-7 października 2012 r. potwierdzili swój sprzeciw wobec coraz głębszych i często nieodwracalnych polityk oszczędnościowych, sprzeciw wobec prywatyzacji i komercjalizacji służby zdrowia, obciążaniu pacjentów dodatkowymi kosztami i selekcji chorych, grabieży środków publicznych przez koncerny. Potępiono również przyśpieszone obejmowanie pracowników służby zdrowia umowami śmieciowymi, zwolnienia i likwidacje etatów, upowszechnienie zjawiska samozatrudnienia.

Wszystkie te działania prowadzą do degradacji jakości zdrowia i tworzą bariery w dostępie coraz większej części społeczeństwa do opieki, co wpływa na pogorszenie ich warunków życia.

Uczestnicy Konferencji zwracają się do pacjentów, pracowników, parlamentarzystów i samorządowców w sprawie konieczności rozszerzenia, skoordynowania akcji protestacyjnych, tak by podołać wyzwaniu stawianemu przez antyspołeczne polityki krajowe i europejskie. Uczestnicy Konferencji Warszawskiej poparli społeczeństwo greckie, potępiając w każdym kraju oraz na szczeblu europejskim, żądania Unii Europejskiej wysuwane wobec Grecji. Wzywają do protestowania gdy Parlament tego kraju będzie głosował za trzecim już “memorandum” w ciągu ostatnich dwóch lat.

Chcemy zabierać głos i pokazywać determinację tych, którzy w całej Europie walczą na rzecz służby zdrowia i solidarnej opieki społecznej, podczas wszystkich akcji europejskiego i światowego ruchu społecznego, jak i podczas wydarzeń organizowanych w poszczególnych krajach.
Podczas Konferencji zdecydowano o przeprowadzeniu w dniach 11-17 marca 2013 r. kolejnego skoordynowanego tygodnia akcji europejskiej, z udziałem obywateli i pracowników służby zdrowia, wszędzie - w ośrodkach zdrowia, w zakładach pracy..., zwracając się do mediów i do samorządów - przeciwko prywatyzacji i komercjalizacji systemu zdrowia i opieki społecznej.

Warszawa, 7 października 2012

Tekst ukazał się w "Kurierze Związkowym" 17 października 2012 r.

Społeczność

Sierp i młot