Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Takie związki na Powązki! Bierność "Solidarności" w bydgoskim Zachemie pozbawiła pracy 600 osób i oddała rynek niemieckiemu monopolowi!

Zachem Bydgoszcz

Jak podaje PAP, Pracownicy Zakładów Chemicznych Zachem w Bydgoszczy rozpoczęli odbieranie wypowiedzeń z pracy. Do końca roku firma chce zwolnić ok. 600 pracowników, co w praktyce oznacza koniec działalności produkcyjnej niegdyś największego bydgoskiego pracodawcy.

W połowie grudnia zarząd Zachemu poinformował urząd pracy o planach zwolnienia do 600 z ok. 700 zatrudnionych w Zachemie osób. Po negocjacjach ze związkami zawodowymi firma zobowiązała się, że wszyscy pracownicy, którzy do końca grudnia ustalą tryb odejścia z pracy, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze i łącznie z ustawowymi świadczeniami otrzymają po 50 tys. zł.

Związki zawodowe nie sprzeciwiły się w jakokolwiek sposób wyrzuceniu całej załogi na bruk.

Jak wylewa swoje krokodyle łzy Andrzej Werner z zakładowej "Solidarności

"To nie są wielkie pieniądze, gdyż osoby dotychczas dobrze zarabiające dostaną w praktyce tylko niewielką dodatkową kwotę. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji mają znikome szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy w Bydgoszczy, zgodnej ze swoimi kwalifikacjami"

Związkowcy w podpisanym z zarządem porozumieniu zadeklarowali, że załoga nie będzie prowadzić żadnych akcji protestacyjnych czy strajków przeciw zwolnieniom.

Do przeprowadzenia procedury zwolnień wynajęto firmę zewnętrzną. Cały budynek zakładu został otoczony stalowymi barierkami

Zwolnienie większości załogi związane jest z wygaszaniem produkcji chemikaliów - TDI (toluilenodwuizocyjanianu). TDI to główny komponent pianek poliuretanowych. Lista klientów Zachemu została odprzedana niemieckiemu koncernowi BASF.

Zachem, którego właścicielem jest Ciech SA formalnie nie przestaje istnieć; wstrzymana zostaje jedynie działalność produkcyjna. Jego działalność sprowadzać będzie się teraz do sprzedaży energii i nieruchomości pozakładowych.

Zachem kiedyś był największym zakładem pracy w Bydgoszczy; zatrudniał 7000 osób. W latach 90. w ramach reform Balcerowicza spółkę podzielono wydzielając z niej Nitrochem i podwykonawców.

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci