Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Szymon Martys: Nowa struktura "Sierpnia 80" w Lubelskiem

Port Lotniczy Lublin

 
4 stycznia 2013 r. w Porcie Lotniczym Lublin powstała Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”. Jest to kolejna struktura naszego związku na terenie województwa lubelskiego (obok, m.in. Komisji Międzyzakładowej w PZL-Świdnik S.A., Komisji Zakładowej w Teatrze Muzycznym w Lublinie oraz komisji oddziałowych w Tesco Polska w sklepach tej sieci w Lublinie, Łukowie oraz Hrubieszowie).
 
 
  Informację o powstaniu Związku w Porcie władze spółki otrzymały 7 stycznia. Na początku do organizacji związkowej wstąpiło 23 pracowników, głównie ze Służby Ochrony Lotniska, a obecnie należy do niej 38 członków liczącej 136 osób załogi. Na czele KZ stanął Bartłomiej Błaziak, jego zastępcami zostali Katarzyna Ul oraz Sławomir Kasprzak, zaś funkcję skarbnika pełni Izabela Supryn.
            Jak mówi przewodniczący związku w Porcie Lotniczym, najbliższy okres jego działalności ma być poświęcony negocjacjom w kwestii wynagrodzeń dla pracowników. – Stoimy na stanowisku, że w krótkim czasie należy rozpocząć negocjacje z Zarządem Portu na temat stworzenia w firmie przejrzystego systemu wynagradzania, który uwzględni, zarówno aspiracje pracowników, w tym zakresie, jak i możliwości Spółki na obecnym etapie jej funkcjonowania – mówi Błaziak.
 
 
            Inną sprawą, którą chcą się zająć związkowcy na lotnisku, jest stworzenie regulaminu Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych, który będzie uwzględniał sytuację materialną osób z niego korzystających. Jak podkreślił przewodniczący „Sierpnia 80” w PLL, liczy on na zaangażowanie w te działania większości pracowników, także tych jeszcze nieuzwiązkowionych, oraz zadeklarował, że chce prowadzić możliwie szerokie konsultacje z całą załogą spółki
 
 
 
            Port Lotniczy Lublin, leżący na terenie pobliskiego Świdnika, to sztandarowa inwestycja lokalnych włodarzy, tak dla władz Lublina z prezydentem Krzysztofem Żukiem (PO) na czele, jak i dla marszałka województwa Krzysztofa Hetmana (PSL). Inwestycja pochłonęła 400 mln zł, z czego 144,5 mln zł to dotacja ze środków unijnych.
 
Na otwarciu lotniska 17 grudnia pojawił się m.in. minister transportu Sławomir Nowak, który podkreślał, że jest to pierwszy od 1989 roku zbudowany od podstaw port lotniczy. Jak istotna jest to dla lokalnych elit politycznych inwestycja niech świadczy fakt, że specjalny list skierował do osób biorących udział w tej uroczystości prezydent Bronisław 
Komorowski, który podkreślił, że „nowa brama kontaktów z Europą i światem”, jaką jest PLL, istotnie zwiększa szanse rozwojowe regionu.
 
 
 
            Choć zarząd PLL zadeklarował gotowość do przewidzianej ustawą współpracy z nowo powstałą komisją związku, a rzecznik spółki Piotr Jankowski ograniczył się do potwierdzenia, że komisja się ukonstytuowała, informacje o jej założeniu w tak newralgicznym miejscu wywołały lokalną burzę. Dziennikarz lubelskiego wydania „Gazety Wyborczej” nie mógł wyjść ze zdziwienia, że nie dość, że związek założono niecały miesiąc od otwarcia lotniska (choć taki argument akurat ze strony dziennikarza tej gazety nie powinien dziwić – przypomnijmy, że w spółce Agora, do której należy „Wyborcza” pierwsza struktura związkowa powstała... ponad 20 lat po jej założeniu) i że przystąpiła do niego jedna czwarta pracowników, to jeszcze jest to związek, jak podkreśla, „bardzo radykalny”, wspominając w tym  kontekście o aktywności „Sierpnia 80” w województwie lubelskim – w tym o wygranym, trwającym ponad tydzień, strajku w PZL-Świdnik w listopadzie 2011 oraz o wielu akcjach w obronie pracowników wielkich sieci handlowych.
 

Tekst ukazał się w "Kurierze Związkowym" nr 381 (23 stycznia 2013)

Społeczność

rot front