Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Związek zawodowy PAME wzywa greckich robotników do walki

pame_logo.png

 
 
 
Przeciwko bezrobociu!
 
Manifestacja związku zawodowego PAME przeciwko niesprawiedliwym podatkom 8 kwietnia!
 
PAME wzywa do 48-godzinnego strajku 21-22 kwietnia!
 
Komitet Przeciwko Bezrobociu Związku Zawodowego PAME zmobilizował połączone siły robotników i bezrobotnych. Okupowali oni budynki Ministerstwa Pracy w Atenach i budynki państwowych organizacji odpowiedzialnych za zatrudnienie w dużych miastach takich jak Tesaloniki i Volos, oraz zorganizowali pikietę w mieście Larissa mającą na celu wywalczenie przepisów ochronnych dla bezrobotnych.
 
 
Zarejestrowana liczba bezrobotnych w Grecji sięgnęła przeszło 766 tysięcy, czyli aż 14,6% zdolnych do pracy obywateli. Szacuje się że może ona niebawem przekroczyć 20%.
Prawdziwa liczba ludzi bez pracy jest wyższa, ponieważ zgodnie z oficjalnymi statystykami ktoś, kto pracuje regularnie chociaż godzinę w tygodniu, nie jest uważany za bezrobotnego.
 
PAME żąda dla bezrobotnych:
 
- Zasiłku w wysokości 80 procent minimalnej pensji na cały okres zatrudnienia
 
- Pomocy ekonomicznej w wysokości 1000 euro dla każdego bezrobotnego
 
- Natychmiastowego umorzenia długów bezrobotnym
 
- Masowej rekrutacji nowego personelu w służbie zdrowia i edukacji
 
- Natychmiastowego skrócenia długości tygodnia roboczego
 
- Ciągłej i stabilnej pracy dla wszystkich
 
 
 
Powyższe postulaty będą hasłami nadchodzącej demonstracji PAME w dniu 8 kwietnia br., skierowanej przeciwko niesprawiedliwemu opodatkowaniu klasy robotniczej i innych ubogich warstw społecznych przez socjaldemokratyczny rząd partii PASOK.
Eskalacja walki klasowej jest w tym momencie jedynym skutecznym wyjściem.
 
PAME wzywa wszystkie związki zawodowe Grecji do przeprowadzenia 48-godzinnego strajku w dniach 21 i 22 kwietnia br.
 
 
 
 Robotnicy, mający doświadczenie z wyniesione z ostatnich wydarzeń, muszą wziąć sprawy we własne ręce, podjąć decyzję o strajku i rozpocząć oddolną walkę w miejscach pracy.
 
PAME wzywa branżowe związki zawodowe do organizacji strajku poprzez spotkania, zgromadzenia i inicjowanie komitetów walki. Walka przyniesie rezultaty, jeżeli zjednoczeni robotnicy zignorują ugodowe kierownictwa związków GSEE i ADEDY i połączą swoje siły z PAME, wyznaczając swoich własnych liderów w miejscach pracy.
 
Tłumaczenie: Krzysztof Wójcicki, redakcja portalu Władza Rad
Oryginał: Strona Komunistycznej Partii Grecji http://www.inter.kke.gr

 
PAME jest centralą koordynacyjną greckich klasowych związków zawodowych, powstałą w 1999 roku z inicjatywy greckich komunistów. Jest ona krytyczna wobec wszelkich przejawów ugodowości w greckim ruchu związkowym [przyp. red WR]
 

Społeczność

rot front