Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Zwycięstwo związkowców WZZ "Sierpień 80" w Tesco

Tesco

Związkowcy WZZ "Sierpień 80" z Tesco przeforsowali obniżenie norm tempa skanowania produktów.

Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" z Tesco od kilku lat protestował przeciwko normom tempa skanowania dla pracowników na kasie wynoszącym 1500 produktów/h (2,4 sekundy na jeden produkt).

W styczniu br. obniżenie norm tempa skanowania z 1500 do 1200 stanowiło jeden z sześciu postulatów związków zawodowych działających w spółce Tesco Polska. Pod groźbą strajku, w lutym władze spółki rozpoczęły rozmowy z związkowcami.

- Pracodawca zgodził się obniżyć godzinne normy tempa skanowania z 1500 do 1250 - mówi Elżbieta Fornalczyk, przewodnicząca WZZ "Sierpień 80" w Tesco, i dodaje - Ponadto, tempo skanowania nie będzie już podstawą oceny pracy kasjerek, jak było do tej pory. Teraz ta ocena ma być wieloskładnikowa.

- Do tej pory, każdego dnia wywieszano na tablicach w Tesco wykazy wyrabiania norm kasowania. Ci, którzy ich nie wyrabiali, zaznaczani byli na czerwono. Przeprowadzano z nimi rozmowy dyscyplinujące, a nawet wpisywano im notatki służbowe. Wszystko to miało wpływ na ocenę roczną kasjerek - oznajmia Patryk Kosela, rzecznik prasowy Komisji Krajowej "Sierpnia 80".

Elżbieta Fornalczyk potępiła również postawę menedżerów, którzy w wielu przypadkach "traktują markety jak swoje prywatne folwarki".

Społeczność

Sierp i młot