Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 51 gości.

UE chce deregulacji cen energii elektrycznej i gazu

UE

Komisja Europejska pozwała Rzeczpospolitą Polską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 
Komisja Europejski naciska na Polskę, by ta odstąpiła w całości od regulacji cen energii elektrycznej i gazu, uwolniła je i zapewniła, zdaniem KE, większą konkurencję na rynku.
 
Urząd Regulacji Energetyki liczy, że KE wycofa pozew, gdyż trwają zaawansowane prace nad stopniowym uwalnianiem cen. Do końca tego roku 30% gazu ma być sprzedawanych obowiązkowo na giełdzie, a od 1.07.2013 ma to być 70%.
 
Prawo Unii Europejskiej dopuszcza regulację cen tylko w wyjątkowych, precyzyjnie określonych okolicznościach. Dotyczy to w szczególności cen dla przedsiębiorstw, gdyż wobec klientów indywidualnych prawo UE jest mniej rygorystyczne.
 
 
Autor: Mariusz W.

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci