Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

Unimor w upadłości likwidacynej

Unitra_Unimor.jpg

Unimor Radiocom został postawiony w skład upadłości likwidacyjnej. Decyzja ta wywołała zdziwienie u pracowników, gdyż w ostatnim okresie przedsiębiorstwo zdobyło nowe zamówienia dające szansę przetrwania.

Unimor Radiocom to kontynuator dawnych Gdańskich Zakładów Elektronicznych „Unitra-Unimor”, produkujących telewizory i radiotechnikę. Przedsiębiorstwo działało nieprzerwanie od 1957 roku. W ostatnich latach przedsiębiorstwo produkowało radiostacje wraz z kompleksowym oprzyrządowaniem, głównie dla potrzeb Wojska Polskiego. Udział Unimoru w tym rynku stanowił aż 70%. Głównymi i w zasadzie jedynymi konkurentami Unimoru są przedsiębiorstwa zagraniczne. Likwidacja Unimoru uniemożliwi dalszą produkcję radiostacji, ich unowocześnianie i serwisowanie eksploatowanego sprzętu.

Sąd uznał, że w trakcie trwania postępowania upadłościowego ujawniły się podstawy wykazujące, że w postępowaniu prowadzonym jako układowe wierzyciele nie zostaliby zaspokojeni w większym stopniu, niż w przypadku dotychczas prowadzonej upadłości likwidacyjnej. Oznacza to likwidację majątku przedsiębiorstwa. Głównymi wierzycielami są Zakład Ubezpieczeń Społecznych i urząd skarbowy. Sąd nie uwzględnił posiadania przez przedsiębiorstwo zamówień, propozycji dalszych zamówień oraz kontraktu zagranicznego.

W latach 2014-2015 większość radiostacji w samolotach wojskowych w Polsce musi zostać wymieniona ponieważ kończy się okres ich żywotności. Zamówienia te pomogłyby Unimorowi wstać na nogi i znacznie oddalić widmo likwidacji miejsc pracy i samego zakładu. Unimor produkuje sprzęt tańszy od zagranicznych konkurentów, jednak równie dobry. Podczas akcji w Iraku tylko sprzet Unimoru działał dobrze, podczas gdy sprzęt zagranicznych konkurentów przestawał działać. Mimo to pierwsze zamówienia już otrzymała amerykańska firma Harris. Chęć udziału w kontraktach ma także Motorola.

Zaraz po ogłoszeniu decyzji sędzia komisarz i syndyk udali się na urlopy, a dwóch członków rady nadzorczej złożyło rezygnacje.

Głównym udziałowcem Unimoru jest Skarb Państwa, posiadający 61,7% udziałów. 12% udziałów należy do innej spółki Skarbu Państwa, Agencji Rozwoju Przemysłu. Pozostałe udziały należą do samego Unimoru.

Społeczność

1917 rev