Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Dlaczego trwa nagonka na komunizm ?

Nagonka na komunizm - antykomunistyczny i antysemicki plakat białogwardzistów

------- Wiadomość oryginalna--------
Temat: Pytanie
Od: "mensch37 Gazeta.pl"
Data: 4 Sierpnia 2013, 12:06 pm, N
Do: redakcja@1917.net.pl
--------------------------------------------------------------------------
Witam Szanowny kolektyw Redakcyjny . Ponieważ nie potrafię dodać nowego wątku na forum ; chciałem zadać pytanie ; dlaczego od lat , zewsząd bombarduje słuchacza czy widza totalna medialna propagandowa nagonka na komunizm ; pomijając jego haniebne odchylenia w postaci Stalinizmu czy szaleństwa Maoistycznego . Zastanawia mnie również ;w jaki sposób młodzież '; intensywnie tresowana i indoktrynowana od przedszkola w duchu narodowo - katolickim ; ma dotrzeć do rzetelnej wiedzy na temat komunizmu i jego idei . Dlaczego rozmaici mędrcy i sejmowi kacykowie wszelkiego autoramentu w tym przedstawiciele środowisk artystycznych , kulturalnych czy " naukowych " ; niezmiennie bez opamiętania opluwają i gnoją publicznie komunizm ? I nie ma nikogo ; kto ukazałby w tzw.mediach publicznych czy komercyjnych ; prawdziwe koszmarne oblicze kapitalizmu i niezliczonych zbrodni i masakr w jego imię . Jesteśmy po prostu wciąż marginalnym podziemiem a szans na zmianę tego stanu rzeczy ; jak na razie nie widzę . Czy nadal pozostaje jedynie ekran komputera i działania " teoretyczne " ? To chyba nie wystarczy póki ponownie lud nie wyjdzie na ulicę a do sejmowych bogów dotrze w końcu fakt , iż zabawa w chowanego i robienie z Narodu " wała " i biernego idioty ; ostatecznie się zakończyły . Marcin ; zdezorientowany człek z sercem po lewej stronie .

 
Odpowiedź Redakcji WR:
 

Dyskredytacja idei socjalistycznych i komunistycznych w państwie o burżuazyjnych stosunkach własności nie jest niczym nadzwyczajnym. Sprzeczne interesy proletariatu i burżuazji, znajdujące swój wyraz w nieustannie toczonej pomiędzy nimi walce klas, nie toczą się jedynie na gruncie ekonomicznym, choć to z niego wypływają. Wszystkie elementy nadbudowy kapitalistycznego społeczeństwa takie jak prawo, religia, nauka i moralność są nią na wskroś przesiąknięte. Z racji chęci zabezpieczenia swoich interesów, klasa panująca stara się narzucić swoje przekonania całemu społeczeństu  
 
Nie jest to też czymś, właściwym jedynie dla kapitalizmu. Wszystkie poprzednie epoki charakteryzowały się podobnymi zjawiskami. I tak jak dziś większość społeczeństwa uważa za akceptowalne i ‘normalne’ istnienie obok siebie przeciwstawnych kapitału i pracy najemnej tak w przeszłości akceptowalne przez społeczeństwo było istnienie panów feudalnych, chłopów pańszczyźnianych, czeladników , majstrów cechowych czy niewolników i ich właścicieli.Znajduje to swoje podsumowanie w słowach Karola Marksa i Fryderyka Engelsa: „myśli klasy panującej są w każdej epoce myślami panującymi”.  
 
 

 
Marksizm jako ideologia uciskanej klasy – proletariatu, na którego garbie dokonuje się cały obecny rozwój społeczny i który jako jedyny dysponuje możliwością, rewolucyjnego przekształcenia stosunków własności stanowi dlań broń, przy pomocy której klasa robotnicza może trafnie demaskować działania burżuazji i w świadomy sposób dokonać rewolucyjnego przewrotu we własnym, klasowym interesie.  
 
 
 
Marksizm, który pokazuje, że źródłem bogactwa kapitalistów jest nieopłacona praca robotników i wzywa ich do walki o swoje prawa,  stanowi śmiertelne zagrożenie dla żywotnych interesów kapitału. Nie może więc dziwić dziki, szalony atak na jakikolwiek przejaw nie tylko takich radykalnych koncepcji ale i jakiejkolwiek masowej organizacji robotniczej, z jakim dziś mamy doczynienia w mediach jak i w parlamencie.  
 
 
 
Miałkość intelektualna klasy rządzącej jak i jej paniczny strach przed komunizmem, przed siłą której nie są w stanie okiełznać i zrozumieć ze swojej historycznie ograniczonej pozycji, wymusza użycie wszystkich dostępnych sil i możliwości, włączając w to kłamstwo, mściwość, chamstwo i okrucieństwo. Burżuazja broniąc swoich interesów nie cofnie się przed niczym, co doskonale udowodniła historia każdej brutalnie stłumionej lub tłumionej rewolucji socjalistycznej i co jest na bieżąco udowadniane, nawet dziś w czasach nie rewolucyjnych, poprzez nachalną propagandę i ataki na klasę robotniczą. Prawda historyczna, etyka, moralność – klasa rządząca wykorzystuje je jedynie jako narzędzia własnego panowania, gdy trzeba łamiąc i gwałcąc je wszystkie.
 
 
 
Dlaczego komunizm utożsamia się z ideologią biurokracji jaką był stalinizm? Otóż dlatego że jest to prosta droga do jego dyskredytacji  
 
W ramach kapitalizmu postulat walki o władzę dla robotników – wyzyskiwanej większości  jest zawsze aktualny, dlatego ludzie szukają alternatyw w celu polepszenia własnego bytowania. Czasem wyzyskiwany lud zwraca się w stronę faszyzmu, skrajnego nacjonalizmu, rasizmu i ksenofobii. Ludzie poszukują winnych swoich krzywd. Łatwiej wskazać palcem jakąś grupę ludzi niż zrozumieć mechanizmy systemu.
 
 
 
Jednak ogromna część gniewu spowodowanego głodem, rozwarstwieniem społecznym, bezdomnością, niskimi płacami, czyli wszystkimi negatywnymi konsekwencjami panującego systemu kapitalistycznego wymuszają parcie świadomości społecznej w stronę socjalizmu. Świadomość ludzka się rozwija, a ten proces jest zagrożeniem dla kapitalizmu. Toteż trzeba tą kolorową i piękna alternatywę zdyskredytować i  tutaj stwierdzenie kłamstwa że stalinizm jest jedyną praktyczną realizacją komunizmu jest niewątpliwie na rękę burżuazji  
 
W krajach, w których odrestaurowano kapitalizm udaje się to najlepiej, gdyż wszelkie media zostały opanowane przez nową burżuazję. Przerwana ciągłość historyczna ruchów robotniczych w byłym bloku wschodnim, propaganda dawnych zbankrutowanych w oczach społeczeństwa władz, jakoby były komunistyczne i robotnicze, a wszelkie działania przeciwko niej stanowiły reakcję – czyli prawicę, wystarczająco namieszały w świadomości społecznej.  
 
Toteż dzisiaj ciężko jest w tej części Europy propagować idee socjalizmu i komunizmu. Społeczeństwa byłego bloku wschodniego szczególnie boleśnieutraciły wizję lepszego świata, utraciły alternatywę, a wszelkie próby ich poszukiwania spotykają się z wszechobecną propagandą medialną, atakującą ideologię socjalistyczną.  
 
Dlatego wielu ludzi jest zagubionych. Gniew tych ludzi wzbiera i gdzieś musi znaleźć ujście, a jedyną pozostałą drogą do tego są ruchy faszystowskie, które nie są w żaden sposób atakowane przez media i przez rząd. Ich rozwój jest w Polsce wręcz nieskrępowany, pomimo istnienia barier prawnych.
 
 
Czy to znaczy, że jesteśmy bezradni wobec zaistniałej sytuacji?  
 
 
  Rzeczywiście, klasa robotnicza, bez zorganizowanej partii robotniczej, związków zawodowych działających na rzecz socjalizmu a nie ratowania obecnego systemu i korzystania z marksizmu jako rewolucyjnej nauki, jeśli nie jest bezbronna to na pewno jest zbyt słaba, żeby stawić czoło zorganizowanemu w państwo, kapitałowi.
 
 
 
Te potrzeby, określają jednocześnie w jakim kierunku powinni działać Ci, którzy mają dosyć obecnej rzeczywistości. Rzeczywistości wyzysku, biedy i zacofania – rzeczywistości kapitalizmu.  
 
Dlatego też sądzimy, że warto razem z nami wspierać ruch robotniczy.
 
 
Pozdrawiamy,
  Redakcja "Władzy Rad"
 

Portret użytkownika FELIKS ASKI
 #

ŻEBY SIĘ ZJEDNOCZYĆ TRZEBA CHCIEĆ SIĘ POROZUMIEĆ A DO TEGO POTRZEBNA JEST ŚWIADOMOŚĆ BRATERSTWA W WALCE Z KAPITALISTAMI !!!                                                                                             FELIKS ASKI

 
Portret użytkownika FELIKS ASKI
 #

Dlaczego trwa nagonka na komunizm ? Wniosek prosty ! My komuniści uświadamiamy społeczeństwu czym jest kapitalizm i co robią kapitaliści z ludźmi ! Dlatego burżuje tak nas potwornie nienawidzą ! Otwieramy ludziom oczy na perfidny wyzysk ludzi pracy przez ''jaśnie panów '' w Rzeczpospolitej Najaśniejszej gdzie obecnie są u władzy !                                               FELIKS ASKI

 

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Lenin 666