Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 32 gości.

GUS: Koniunktura w przemyśle pogarsza się

Kryzys

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we IX oceniany jest nieznacznie negatywnie, nieco gorzej niż w VIII, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ub. roku" - mówią badania GUS.

 
W mijającym ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie -2 (w miesiącu ubiegłym -1). Poprawę koniunktury zasygnalizowało 15% badanych przedsiębiorstw, natomiast jej pogorszenie 17%. (przed miesiącem odpowiednio 16% i 17%). Sytuacja pozostałych przedsiębiorstw nie uległa zmianie.
 
Bieżący portfel zamówień oceniany jest bardziej pesymistycznie niż miesiąc temu. Utrzymuje się dotychczasowy poziom produkcji bieżącej. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający.
Wg GUS sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, a redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do zapowiadanych w zeszłym miesiącu.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

BLOOD