Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Solidarność odwołuje strajk w bankrutującej Stoczni Gdańsk.

stoczniagdansk.jpg

W ostatni piątek stoczniowcy żądający zapłaty drugiej raty wynagrodzenia za sierpień, przeprowadzili kilkugodzinny strajk ostrzegawczy, który zawiesili  do poniedziałku.
 
Niespodziewane odwołanie strajku w Stoczni ogłosił dziś jednak wiceprzewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność - Karol Guzikiewicz.
 
Decyzję argumentował uzyskaniem zapewnienia ze strony zarządu spółki o natychmiastowym wypłaceniu zaległych płac robotnikom.
 
Katalizatorem strajku było również, piątkowe ogłoszenie Ministra Skarbu Włodzimierza Karpińskiego, według którego Agencja Rozwoju Przemysłu do której należy 25% udziałów w spółce zamierza wycofać się z dalszego angażowania się w pomoc dla Stoczni.
 
Tłumacząc się zbyt małym zaangażowaniem ze strony większościowego udziałowca spółki, czyli Gdanśk Shipyard Group, ukraińskiego kapitalisty Siergieja Turaty, który kontroluje 75% udziałów stoczni.
 
Wpłynięcie na początku września do Sądu Rejonowego w Gdańsku drugiego z kolei wniosku o ogłoszenie upadłości stoczni, złożonego przez jednego z wierzycieli, świadczy o pogarszającej się kondycji finansowej zakładu.
 
Od 2004 roku pomoc publiczna dla stoczni wyniosła około 555 milionów złotych.

Społeczność

CAPITALIST