Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Woj. podlaskie: Bieda coraz większa

Bieda

W województwie podlaskim 10,7% mieszkańców żyje w skrajnej biedzie, tj. poniżej minimum egzystencji.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego gorsza sytuacja jest tylko w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie odsetek ten wynosi 13,5%.

Minimum egzystencji wynosi 500 zł miesięcznie. Życie poniżej tego poziomu stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. W województwie podlaskim odsetek osób żyjących poniżej tego progu wyniósł 10,7%, a to oznacza że 83 tys. osób w tym województwie żyje w skrajnej biedzie.

Z kolei z nowego raportu pn. „Diagnoza społeczna 2013” wynika, że jednocześnie zwiększa się liczba osób korzystających z pomocy społecznej, pomocy charytatywnej organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych. Według rzecznika wojewody, w 2012 roku z pomocy społecznej skorzystało 7% mieszkańców woj. podlaskiego. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika natomiast, że w 2012 roku korzystających ze świadczeń pieniężnych w woj. podlaskim było prawie 73 tys. osób. Również 73 tys. objęto programem pt. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym prawie 12 tys. stanowiły dzieci do 7. lat, a ok. 31 tys. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Wsparcie pomocy społecznej było udzielane najczęściej osobom bezrobotnym, 51,5%. Innymi powodami objęcia pomocą społeczną była długotrwała i ciężka choroba (26%), bezradność ws. opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (25,4%) i niepełnosprawność (21,2%).

Społeczność

BLOOD