Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 20 gości.

PIP: W 2012 r. co czwarty pracodawca złamał prawo pracy

Wyzysk

W piątek Sejm przyjął sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz przedstawiła między innymi statystyki PIP. Wg nich w 2012 r. przeprowadzono ok. 90 tys. kontroli u ok. 69 tys. pracodawców zatrudniających łącznie ok. 3,6 mln osób. Ponad połowę skontrolowanych firm stanowiły mikroprzedsiębiorstwa.

Inspektorzy ujawnili łącznie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym. Na 19 tys. pracodawców nałożono mandaty karne na łączną kwotę 22,5 mln zł, a do sądów skierowano 3,8 tys. wniosków o ukaranie. Sądy orzekły grzywny na łączną wysokość 7,2 mln zł wobec ponad 3,3 tys. sprawców. Do prokuratury skierowano 987 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W zeszłym roku w co szóstym kontrolowanym przedsiębiorstwie (ponad 4,2 tys., podobnie jak rok wcześniej) stwierdzono nielegalne zatrudnienie.

Według PIP w 2012 r. nie opłacono składek na Fundusz Pracy za prawie 49 tys. osób (w 2011 r. - 37,5 tys. osób), na łączną kwotę 15,7 mln PLN (w 2011 r. - 10 mln PLN).

PIP stwierdza też, że systematycznie wzrasta skala zawierania "umów śmieciowych" (w 2012 r. - 16% umów, w 2011 r. - 13%., w 2010 r. - 10%, w 2009 r. - 7%).

Według PIP jednymi z większym problemów wciąż są też: naruszanie przepisów o wynagrodzeniu za pracę i nieprzestrzeganie norm czasu pracy.

W ub. r. do PIP wpłynęło prawie 44,3 tys. skarg - w większości dot. nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagradzania oraz warunków pracy.

PIP stwierdziła również, że na efektywność kontroli negatywnie wpływają ograniczenia ustawowe, m.in. obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci