Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Straż Pożarna zamyka klub, a impreza i tak się odbywa

Klub_Peron_5_Szczecin.jpg

Państwowa Straż Pożarna w przededniu imprezy andrzejkowej zamknęła klub Peron 5 w Szczecinie. Mimo to impreza odbyła się.

Po kontroli 22 listopada br. przed imprezą Inspiracja 2013 (Inspiration by Team Zone Energy Drink with Eska) Państwowa Straż Pożarna miała zastrzeżenia co do zabezpieczenia przeciwpożarowego klubu Peron 5, w którym zaplanowano imprezę. Chodziło o brak planów działania (w tym ewakuacyjnych), źle oświetlone drogi ewakuacyjne, brak oznaczeń wyjść ewakuacyjnych, zły stan wyjść ewakuacyjnych oraz inne usterki.

Kontrolę ponowiono po tygodniu, tj. 29 listopada br., dzień przed imprezą. Państwowa Straż Pożarna stwierdziła, że niemal nic nie zostało poprawione i zamknęła klub. Najemca lokalu (właściciel klubu) przyjął decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności i podpisał protokół. Poinformowano także właściciela budynku, Polskie Koleje Państwowe.

Nie była to planowa kontrola, a reakcja na dostarczenie Państwowej Straży Pożarnej przez jedną ze szczecińskich redakcji filmiku, na którym widać instalację sceniczną buchającą 2-metrowym płomieniem, prawdopodobnie będącą atrakcją poprzedniego ewentu. Instalacja ta została zdemontowana, gdyż nie miała być użyta podczas imprezy Inspiracja 2013. Aczkolwiek Państwowa Straż Pożarna postanowiła prewencyjnie sprawdzić lokal. Gdyby nie ten zbieg okoliczności, kontroli nie byłoby.

Organizator imprezy, DJ Maiqel (właśc. Norbert Kowalczyk) początkowo nic nie wiedział o fakcie zamknięcia klubu. Następnie stwierdził, że ma zapewnienia od właściciela klubu o braku przeszkód do odbycia się imprezy i tym samym wywiązania się z umowy pomiędzy organizatorem a właścicielem klubu. Właściciel odmówił komentarza.

20 minut przed otwarciem klubu do czekających klubowiczów podszedł patrol Policji, informując że nie wiadomo czy impreza się odbędzie, gdyż byłaby nielegalna.

Impreza jednak odbyła się. Organy państwa nie interweniowały podczas imprezy. Państwowa Straż Pożarna zapowiedziała, że w poniedziałek 2 grudnia br. złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z narażeniem życia i zdrowia ludzkiego uczestników imprezy.

Budynek klubu Peron 5 to dawna Lokomotywownia Szczecin Główny. Od roku 2000 mieścił się w nim Lokomotiv Club. Od 2009 roku budynek funkcjonuje w niezmienionej formie rozplanowania wnętrza i przez ten cały czas było zastrzeżeń ze strony PSP. Imprezy odbywały się częściej niż raz tydzień a i zdarzały się bardziej liczne niż Inspiracja 2013.

Społeczność

Pokój i ziemia