Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

Billingi i podsłuchy przed TK

inwigilacja - podsłuch

RPO i prokurator generalny zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego przepisy regulujące te kwestie korzystania z billingów i stosowania kontroli operacyjnej przez służby. We wtorek trzydniowe obrady nad tymi skargami rozpoczął pełny skład TK.

TK bada skargi RPO Ireny Lipowicz z 2011 r. dot. zasad kontroli operacyjnej służb oraz sięgania po billingi.

RPO podkreśla, że dostęp służb do billingów nie jest ograniczony wagą przestępstwa, ani kontrolowany przez sądy, a ich istotna część nie podlega zniszczeniu. Nie przewiduje się informowania danej osoby, iż sięgano po jej dane. Nie ma również wyłączeń od dostępu do billingów wobec osób objętych tajemnicą zawodu.

Lipowicz wniosła również o stwierdzenie niezgodności z konstytucją zapisów umożliwiających inwigilację przez ABW w przypadku "przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa" i "przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa".

Społeczność

jednolity front