Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

TNS Polska: 28% Polaków popiera premiera

Tusk

Wg kwietniowego sondażu TNS Polska pracę premiera Donalda Tuska dobrze oceniło 28% ankietowanych, źle - 63%. Z pracy Rady Ministrów niezadowolonych jest 67% respondentów, zadowolonych - 24%.

Spośród ankietowanych, którzy źle ocenili pracę premiera, 26% ocenia ją zdecydowanie negatywnie, a 37% - raczej negatywnie. Zdecydowanie zadowolonych jest 2% respondentów, a 26% - raczej zadowolonych. 9% nie ma zdania na ten temat.

Odsetek osób zadowolonych z pracy premiera w porównaniu z wynikami z marca nie zmienił się, natomiast odsetek osób negatywnie oceniających spadł o 1 punkt procentowy.

Spośród ankietowanych, którzy pozytywnie wypowiadają się o pracy rządu, 1% wyraża się w sposób zdecydowany na ten temat, a 23% raczej dobrze ocenia pracę Rady Ministrów. Zdecydowanie źle pracę rządu ocenia 23% Polaków, a 44% - raczej źle. 9% badanych nie ma na ten temat zdania.

W porównaniu z wynikami z marca odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 1 punkt procentowy; o tyle samo spadł odsetek ocen negatywnych.

Sondaż przeprowadzony został w dniach 4-9 IV 2014 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie tysiąca mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Społeczność

Lenin 666