Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Trybunał Konstytucyjny zalegalizował podnoszenie wieku emerytalnego

TK

Solidarność, OPZZ i niektórzy posłowie PiS-u wnieśli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie weryfikacji czy tzw. „ustawa 67” nie jest sprzeczna z konstytucją.

TK niejednogłośnie oświadczył, że konstytucja zezwala na podwyższanie wieku emerytalnego. Wspomniana ustawa wprowadza wzrost wieku emerytalnego co kwartał o miesiąc co ma małymi krokami doprowadzić do ustanowienia wieku emerytalnego w 2020 roku dla mężczyzn w wieku 67 lat a dla kobiet ten sam wiek emerytalny zostanie ustanowiony w 2040 roku. Dopuszcza się też przejście na emeryturę w wysokości 50% normalnej w wieku 62 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Osoby zaskarżające tę ustawę powołują się na m.in. zapis w konstytucji zakazujący „naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, sprawiedliwości społecznej, ochrony praw nabytych”. Trybunał Konstytucyjny większością głosów zadecydował, że zapis na który powołują się oskarżyciele jest przez nich niewłaściwie i zbyt szeroko rozumiany.

News autorstwa tow. Matiba

Społeczność

Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse