Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 19 gości.

Klęska ćwierćwiecza kapitalistycznej propagandy sukcesu - niemal połowa Polaków dobrze ocenia okres Polski Ludowej!

Edward Gierek w Stoczni Szczecińskiej (1971)

Z sondażu przeprowadzonym w styczniu 2014 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika że niemal połowa Polaków (44%) dobrze ocenia okres PRLu. W grupie osób powyżej 40. roku życia, a więc tych, którzy pamiętają Polskę Ludową nie tylko ze szkolnych podręczników i opowieści odsetek ten wynosi aż 53%. Negatywnie ocenia okres PRL 46% badanych.
 
Wśród krytyków Polski Ludowej przeważają osoby o najwyższych dochodach (64%), z wyższym wykształceniem (68%), mieszkające w dużych miastach (59%) i będące płci męskiej (52%) - jeśli chodzi o kobiety to w większości są one zwolenniczkami Polski Ludowej - wskaźnik ten wynosi dla nich 40%.
 
 
Najczęstszym skojarzeniem z okresem PRLu jest brak bezrobocia (19%). Jest on mocniej kojarzony z okresem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej niż kolejki (18%) i puste półki w sklepach (17%)

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

UPA