Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Kandydaci do PE odpowiadają na pytania WR: Piotr Gadzinowski

Piotr Gadzinowski - kandydat nr 10 z listy SLD-UP do Parlamentu Europejskiego z okręgu warszawskiego

W związku z zbliżającymi się wyborami do PE, rozesłaliśmy do lewicowych kandydatów ankietę z następującymi pytaniami:
 
1) Czy czuje się Pan/-i reprezentantem ludzi pracy jako kandydat z lewicowej listy?
 
2)Czy poparłby/-aby Pan/-i dążenie do wprowadzenia ogólnoeuropejskiej płacy minimalnej?
 
3) W Unii Europejskiej jest 27 milionów bezrobotnych i liczba ta ciągle rośnie, co powoduje rozszerzanie się obszarów ubóstwa. Czy poparłby/-aby Pan/-i wprowadzenie ogólnoeuropejskich przepisów prawa pracy ustalających 30-godzinny tydzień pracy. Czy zgadza się Pan/-i z tym, że skrócenie tygodnia roboczego poprawiłoby sytuację ludzi pracy, likwidując bezrobocie?
 
4) Wg Fundacji im. Friedricha Eberta w krajach "starej piętnastki" co czwarty pracownik należy do związku zawodowego, a w Polsce co ósmy. Fundacja w raporcie z 2009 r. stwierdziła również, że Polska należy do 3 państw unijnych, w których najtrudniej założyć związek zawodowy. Czy uważa Pan/-i, że należy zmienić ustawodawstwo, które utrudnia pracownikom zrzeszanie się w związkach zawodowych? Jaki jest Pana/-i pogląd na ich rolę w gospodarce?
 
5) Czy poparłby/-aby Pan/-i postulat nacjonalizacji strategicznych sektorów gospodarki celem zwiększenia kontroli społeczeństwa nad dochodem narodowym?
 
Oto odpowiedź nadesłana przez Piotra Gadzinowskiego - nr 10 SLD-UP w okręgu wyborczym nr 4 (mazowieckie - Warszawa):
_______________________________________________________________________________

1) Czy czuje się Pan reprezentantem ludzi pracy jako kandydat z lewicowej listy?

 
Tak. nie tylko czuję się, ale jestem takim reprezentantem.

 
2) Czy poparłby Pan dążenie do wprowadzenia ogólnoeuropejskiej płacy minimalnej?
 
Popieram dążenia do unioeuropejskiej płacy minimalnej. W kraju postuluję podniesienie płacy minimalnej.


3) W Unii Europejskiej jest 27 milionów bezrobotnych i liczba ta ciągle rośnie, co powoduje rozszerzanie się obszarów ubóstwa. Czy poparłby Pan wprowadzenie ogólnoeuropejskich przepisów prawa pracy ustalających 30-godzinny tydzień pracy. Czy zgadza się Pan z tym, że skrócenie tygodnia roboczego poprawiłoby sytuację ludzi pracy, likwidując bezrobocie?


Skrócenie  tygodniowego czasu pracy nie zmniejszy automatycznie, radykalnie bezrobocia. Krótszy czas pracy może być efektem ewentualnych zmian stylu życia. Ograniczenia bezsensownej konsumpcji, innego rozumienia rozwoju, nie tylko jako wzrost PKB.  Bezrobocia jednym aktem prawnym nie zlikwiduje się.

 


4) Wg Fundacji im. Friedricha Eberta w krajach "starej piętnastki" co czwarty pracownik należy do związku zawodowego, a w Polsce co ósmy. Fundacja w raporcie z 2009 r. stwierdziła również, że Polska należy do 3 państw unijnych, w których najtrudniej założyć związek zawodowy. Czy uważa Pan, że należy zmienić ustawodawstwo, które utrudnia pracownikom zrzeszanie się w związkach zawodowych? Jaki jest Pana pogląd na ich rolę w gospodarce?

Należy nie tylko zmienić ustawodawstwo. Przede wszystkim trzeba wspierać w praktyce ruch związkowy. Także nowe rozwiązania - np. związki zawodowe  dla prekariatu,  dla  " samozatrudnionych",  stowarzyszenia, które mogą pełnić rolę związkow zawodowych.
 


5) Czy poparłby Pan postulat nacjonalizacji strategicznych sektorów gospodarki celem zwiększenia kontroli społeczeństwa nad dochodem narodowym?

 
Generalnie tak, ale  wpierw musimy ustalić listę "strategicznych sektorów gospodarki".  Zwlaszcza, że niektóre z tych sektorów  mogą wymagać  dotowania z budżetu państwa.


 
Pozdrawiam !
Piotr Gadzinowski

Społeczność

Obama rev