Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

Minister eduakcji podporządkowuje uczelnie wyższe interesom kapitału

Lena Kolarska-Bobińska

Minister edukacji z ramienia PO, Lena Kolarska-Bobińska (na zdjęciu)zapowiedziała podczas odbywającego się w Poznaniu Forum Gospodarki i Edukacji zmiany w systemie finansowania uczelni wyższych od początku 2015 roku. Według zapowiedzi nowy system stawiać ma na jakość. Czy tak rzeczywiście będzie?

Obecnie uczelnie otrzymują dofinansowanie za liczbę przyjętych studentów. Według zapowiedzi neoliberalnej minister ma się to zmienić. Liczyć ma się m.in. uczestnictwo w polskich i europejskich projektach, a także nowe i innowacyjne kierunki nauczania. Nowością będzie także tworzenie związków uczelni - teoretycznie oznacza to edukacyjną kooperację.

Jednakże wśród nowości pojawia się także nastawienie uczelni na zamówienia prywatnych przedsiębiorców oraz stworzenie między uczelniami konkurencji. Jak stwierdziła minister: ich wprowadzenie poprzedzi pilotaż. Uniwersytety mają konkurować, a uczyć będziemy nie tylko poszczególnych przedmiotów, ale też kompetencji miękkich, które są potrzebne studentom przy wejściu na rynek pracy i w rozmowie z pracodawcami.

Ponadto wejść w życie mają również tzw. związki partnerskie, pozwalające uczelniom, w sposób obecnie bliżej nieokreślony, kreować zyski - Związki będą miały możliwość prowadzenia w pewnym zakresie działalności gospodarczej.

Według minister świat uczelni i biznesu musi się lepiej porozumieć. Wprowadzone zostanie rozróżnienie na uczelnie praktyczne i badawcze - te pierwsze będą musiały się wyprofilować. To jednak nie koniec. Według oczekiwań minister udział polskiego biznesu w finansowaniu nauki i rozwoju powinien dojść w ciągu 5 lat do poziomu aż 60 procent, tym samym podporządkowując system edukacji wyższej interesom wielkiego kapitału.

Społeczność

front