Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 15 gości.

"Nie ma wroga na lewicy" - powstało porozumienie "Lewica razem"

Leszek Miller na kongresie porozumienia "Lewica Razem 6.09.2014

W sobotę 6 września 2014 na Stadionie Narodowym w Warszawie kilkadziesiąt organizacji lewicowych podpisało porozumienie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej w sprawie utworzenia koalicji wyborczej. Na zebraniu został uchwalony manifest wyborczy. Organizacje lewicowe skrytykowały ostatnie lata rządów prawicy i stwierdziły że przyczyniły się one do wzrostu bezrobocia i rozwarstwienia społecznego.
 
Przewodniczący SLD sprzeciwił się w swoim przemówieniu prywatyzacji i komercjalizacji służby zdrowia i zaproponował program budownictwa mieszkań komunalnych. Jak stwierdził Miller Nie ma wroga na lewicy. Są tylko siostry i bracia chwilowo odłączeni. Szukamy tego wszystkiego, co może nas połączyć, zbliżyć. Tylko razem możemy rzucić rękawicę jednoczącej się prawicy.
 
 
MANIFEST LEWICA RAZEM:
 
Obywatele i mieszkańcy naszego kraju zasługują na demokratyczne, egalitarne, postępowe państwo. To państwo, które dba o godną pracę, bezpieczeństwo socjalne, zrównoważony rozwój, powszechną partycypację w życiu obywatelskim. To państwo lewicy.

Polska lewica powinna przeciwstawić rosnącej w siłę prawicy swoja jedność. Od dziewięciu lat naszym państwem rządzi prawica. Rośnie rozwarstwienie społeczne, bezrobocie, liczba umów śmieciowych. Maleje liczba szkół, publicznych szpitali i połączeń kolejowych. Jest to efekt prawicowej dominacji nie tylko na poziomie rządowym, ale również samorządowym.
 
Ofensywę zjednoczonej lewicy rozpoczynamy od samorządu. Oferujemy Polakom koniec z podziałem na Polskę A i Polskę B, zniwelowanie różnic między stolicami województw a pozostałymi gminami, odesłanie do historii podziału na „lepsze” i „gorsze” dzielnice naszych miast, wyrównanie jakości życia w miastach i na obszarach wiejskich. Mamy wizje Polski zrównoważonego rozwoju, w której wszyscy – niezależnie od miejsca zamieszkania– mają prawo do godnego życia.
 
Chcemy Polski solidarności pokoleń. Polski, w której seniorzy otrzymują godne emerytury, mogą korzystać z szerokiej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Polski, w której ich wnuki maja zapewnione miejsce w publicznym żłobku i przedszkolu, a następnie edukację w nowoczesnej i świeckiej szkole. Polski, w której starość nie oznacza skazania seniora na samotność, lecz prawdziwie godne ukoronowanie życia.
 
Chcemy Polski, która jak kiedyś zapewnia młodym mieszkania na start. Polski, w której praca na etat jest prawem a nie przywilejem. Państwa zajmującego się tworzeniem i wspieraniem tworzenia miejsc pracy, a nie tylko rejestrowaniem bezrobotnych. Polski, w której przestrzegane są prawa pracownicze i związkowe, a dialog społeczny jest traktowany z należyta powaga.
 
Chcemy budżetów obywatelskich, zwiększenia znaczenia demokracji bezpośredniej i organizacji pozarządowych w procesie zarządzania gmina i miastem. Chcemy, żeby to ludzie lewicy, prawdziwi społecznicy, ludzie wrażliwi społecznie i związani z losem lokalnej wspólnoty realizowali przez najbliższe cztery lata te cele.
 
Rok temu spotkaliśmy się na I Kongresie Polskiej Lewicy. Dzisiaj spotykamy się, aby wspólnie zbudować listy wyborcze. Zebraliśmy się, aby do wyborów lewica poszła razem.
 
 
Silna i zjednoczona. Czas zbudować Polskę równych szans i równych możliwości.
 
 
CZAS ABY W POLSCE BYŁO MĄDRZE, ZDROWO, BEZPIECZNIE I SAMORZĄDNIE.

Społeczność

che rebel