Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 21 gości.

Związkowcy zaskarżają polski rząd do MOP

67 mały.jpg

NSZZ "Solidarność" podjęła decyzję o złożeniu skargi na polski rząd do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Wg związku nie zostały spełnione warunki do podwyższenia wieku emerytalnego powyżej 65. roku życia.

Prezydium Komisji Krajowej "Solidarności" złożyło skargę ze względu na brak wykonania konwencji MOP nr 102 dot. minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 26 ust. 2 w części V tej konwencji, wiek uprawniający do świadczeń na starość nie powinien przekraczać sześćdziesięciu pięciu lat. Wyższy wiek może być ustalony przez właściwe władze jedynie ze względu na zdolność do pracy osób starszych.

"Tymczasem w Polsce wydłuża się przeciętna długość życia, ale jednocześnie skraca się długość życia w dobrym zdrowiu. Potwierdzają to oficjalne dane statystyczne. Tak więc uchwalając ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Polska nie spełnia przesłanki dopuszczalności ustalenia wieku uprawniającego do emerytury wskazanej w art. 26 ust. 2 Konwencji Nr 102 na poziomie wyższym aniżeli 65 lat" - argumentują związkowcy w swoim komunikacie.

Społeczność

front