Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Parę słów o edukacji – odpowiedź „roskosmosowi”

Edukacja

 

Temat:
Szkoły

Data:
Sun, 05 Oct 2014 21:49:01 +0200

Nadawca:
roskosmos <roskosmos@op.pl>

Adresat:
redakcja@1917.net.pl


Witam, co sądzicie o prowadzeniu szkół przez stowarzyszenia? W moim regionie działa szkoła publiczna pierwotnie przeznaczona do likwidacji przez gminę, jest ona obecnie pod pieczą rodziców którzy skrzyknęli się i zaczęli łożyć na nią z własnej kieszeni, dzięki temu całkiem nieźle prosperuje.

Odpowiedź WR:
    My, komuniści,  rozpatrujemy problemy społeczne z punktu widzienia walki klasowej proletariatu. W interesie proletariatu leży, aby dzieci z rodzin robotniczych były lepiej wykształcone. Burżuazyjna świadomość posiada bez porównania więcej środków by się szerzyć [1] . To stwierdzenie Lenina pokazuje, że dla marksistów edukacja jest czymś więcej niż tylko jednym z wielu praw człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji ONZ. Lenin przywiązywał wielką wagę do kwestii edukacji, w tekście  „Zadania Związków młodzieży” stwierdził, że zadanie młodzieży polega na tym żeby się uczyć [2].
 
W tymże artykule Lenin podkreśla ponadczasowe znaczenie edukacji i nauki dla marksistów i komunizmu Popełnilibyście jednak wielki błąd, gdybyście spróbowali wyciągnąć stąd wniosek, że można się stać komunistą nie przyswoiwszy sobie tego, co nagromadziła wiedza ludzka [3]. Stwierdza też że Nauka Marksa jest wszechmocna, ponieważ jest słuszna [4]  a jej potęga „wynika właśnie z przyswojenia sobie możliwie najszerszej wiedzy ludzkiej przez jej twórców” [5].  Dlatego też opowiadamy się za możliwie jak najszerszym dostępem edukacji dla całego społeczeństwa.  
 
25 lat po kapitalistycznej kontrrewolucji, jakość edukacji w naszym kraju i jej dostępność systematycznie pogarsza się. Neoliberalny rząd Platformy Obywatelskiej doprowadził do  zwolnienia przynajmniej 7 tysięcy nauczycieli [5]i zamknięcia około 1000 szkół [6]. Musiało to spowodować obniżenie jakości edukacji, zwłaszcza w rejonach wiejskich - dzieci są zmuszone do dojeżdżania do szkoły nawet po kilkanaście kilometrów, a pomimo  niżu demograficznego te placówki które nie zostały zamknięte, nadal sa czasami przepełnione. Polityka PO sprawiła, że zapisane w konstytucji prawo do edukacji coraz bardziej staje się fikcją i możliwe jest, że zdesperowani rodzice będą zmuszeni do zorganizowania jakiegoś wyjścia awaryjnego - czyli na przykład tak jak podałeś - sami przejąć szkołę, płacić za jej utrzymanie i w ten sposób zadbać i godną jakość edukacji swoich dzieci. 
 
Model proponowany przez Ciebie korzystny w jednostkowym, skrajnym wypadku, na większą skalę jest jednak szkodliwy, ponieważ jeśliby rodzice na większą skalę zaczęli brać sprawę we własne ręce to rząd stwierdziłby, że ma prawo prowadzić dalsze cięcia wydatków na oświatę zwiększając jednocześnie wydatki na zbrojenia. Jest to więc w efekcie nic innego jak usprawiedliwianie demontażu systemu państwowej i bezpłatnej oświaty co jest w interesie burżuazyjnych właścicieli prywatnych szkół i jest sprzeczne z interesami klasy robotniczej i szerokich mas pracujących. Proponowane rozwiązanie, zrzucając koszty oświaty na bezpośrednio na rodziców uzależnia poziom kształcenia od zasobności ich portfeli oraz obciąża w znacznie większym stopniu rodziny robotnicze od rodzin burżuazyjnych. 
 
 Uważamy, że w ustroju kapitalistycznym należy walczyć o darmową państwową oświatę w połączeniu z silnie progresywnym systemem podatkowym, ponieważ w ten sposób koszt edukacji dzieci z rodzin proletariackich i chłopskich jest w dużej mierze przerzucany na burżuazję. 
 
 
Przypisy: 
 
[1] W.I.Lenin, „Co robić?” Dzieła Wybrane, tom I wyd. Książka i Wiedzaa, Warszawa 1949, str. 205
 
[2] W.I.Lenin „Zadania Związków Młodzieży”  http://1917.net.pl/node/152 
 
[3] W.I.Lenin „Trzy części i trzy źródła składowe marksizmu”  http://www.1917.net.pl/node/2261
 
[3] W.I.Lenin „Zadania Związków Młodzieży” 
 
[4] http://www.rp.pl/artykul/1040926.html 
 
[5] http://wiadomosci.onet.pl/nauka/raport-ibe-w-latach-2007-2012-zamknieto-prawie-1000-szkol-podstawowych/wbxcg 

Społeczność

Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse