Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 22 gości.

Skarga do Trybunału Konstytucyjnego o kwotę wolną od podatku

money.jpg

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą kwoty wolnej od podatku od dochodów osobistych, wynoszącej w Polsce 3091 zł (chodzi o roczne dochody uzyskiwane przez daną osobę). Jej zdaniem, jest ona zbyt niska, toteż przyczynia się do zwiększenia skali ubóstwa, nadto godzi w konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej. Osoby o niskich dochodach bardziej odczuwają nałożone na nie podatki niż osoby o dochodach wysokich.
 
Skargę trudno uznać za bezzasadną. System podatkowy kapitalistycznej Polski sprawia, że obywatele mniej- i średniozamożni są nadmiernie obciążeni podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, podczas gdy wielki kapitał jest bez problemu z podatków zwalniany (vide Specjalne Strefy Ekonomiczne czy zwolnienia podatkowe dla sieci hipermarketów). Jednocześnie, właściciele największych polskich spółek płacą podatki w tzw. rajach podatkowych, czyli okradają nas wszystkich. System podatkowy w Polsce jest zatem dalece niesprawiedliwy, sprzyjający tylko kapitalistom.  

Społeczność

Lenin 666