Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 19 gości.

CBOS: Prawie połowa Polaków źle ocenia sytuację w kraju

polska.jpg

Wg CBOS prawie połowa (48%) Polaków uważa, że rozwój sytuacji w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 34% badanych, a 18% nie wyraziło opinii na ten temat.

Opinie pozytywne przeważają nad negatywnymi wśród ankietowanych o najwyższych dochodach per capita (50% wobec 30%), zadowolonych ze swej sytuacji materialnej (45% wobec 40 %), mieszkających w największych miastach (51% wobec 35%), legitymujących się wyższym wykształceniem (44% wobec 40%), wśród kadry kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla (51% wobec 35%) oraz prywatnych przedsiębiorców (41% wobec 35%).

Najgorzej sytuację w Polsce oceniają bezrobotni (69% opinii negatywnych), osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu (67%) oraz ankietowani niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej (66%).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 9-15 października na liczącej 919 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Amerykańska gospodarka 2008