Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

O obozach zagłady i obozach koncentracyjnych - odpowiedź Adrianowi Matuli

Vernichtungslager

matula.adrian@gmail.com

Podli jesteście, przyjmując Trockiego na swego patrona, człowieka, który jako pierwszy stworzył obozy zagłady dla dezerterów, wprowadzającego na wespół z Leninem głód podczas komunizmu wojennego, dokonującego masakr wśród ludności cywilnej. Starajcie się być, choć trochę obiektywnymi promując największych ludobójców w dziejach ludzkości, a postarajcie sobie uświadomić, iż większość wataszków komun wysyłało pieniądze za granicę (Trocki do Argentyny, Kwaśniewski, Mao, Khmerzy. Czy wspaniali Październikowcy okradając Carską rodzinę z wszelkich dóbr) wierząc, iż tylko kapitalistyczne banki zapewnią im przyszłość.

--------------------

Pojęcia obozu koncentracyjnego - czyli specjalnego miejsca przeznaczonego do przetrzymywania przeciwników politycznych państwa bez wyroku - i obozu zagłady są często mylone. Tymczasem naziści rozróżnili te pojęcia jako pierwsi i to właśnie oni stworzyli obozy, których podstawowym zadaniem była eksterminacja (Vernichtungslager) oraz użyli tego pojęcia wobec obozów, w których używano komór gazowych lub innych środków masowej zagłady - Auschwitz, Treblinka, Sobibór, Majdanek - i które odróżniali od obozów koncentracyjnych (Konzentrationslager) - Dachau, Belsen, Buchenwald. W powojennej nomenklaturze te dwa pojęcia zostały mimo to ujednolicone. Jak stwierdził amerykański historyk Michael Berenbaum - w nazistowskich obozach ginęli komuniści, socjaliści, związkowcy, homoseksualiści, Świadkowie Jehowy, członkowie ruchu oporu, czy przedstawiciele wielu europejskich narodowości, w tym m.in. Polacy, Czesi, Cyganie, Rosjanie, Jugosłowianie, czy przede wszystkim Żydzi (http://www.ukemonde.com/holocaust/victims.html). Część ofiar poddawano nieludzkim eksperymentom pseudomedycznym, uśmiercając je w powolny i bolesny sposób. Ponadto w celu obcięcia wydatków budżetowych zagazowano i bezprawnie przekazano do badań ponad 70 tysięcy "bezwartościowych rasowo" niepełnosprawnych oraz chorych psychicznie osób, będących obywatelami Rzeszy. Wielu ofiar nie udało się zidentyfikować.

Jeśli chodzi o obozy koncentracyjne, to w żadnym wypadku nie były one wynalazkiem bolszewików. Są pomysłem dużo wcześniejszym. Według niektórych źródeł pierwsze obozy koncentracyjne utworzone zostały już w XVIII wieku przez carat i przetrzymywano w nich konfederatów barskich. Inne źródła stwierdzają, że jako pierwsi obozy koncentracyjne założyli Hiszpanie na Kubie w roku 1896 i przetrzymywali tam kubańskich bojowników o niepodległość. Pierwsze masowe użycie obozów koncentracyjnych miało miejsce w czasie wojen burskich w latach 1899-1902. Brytyjski generał Albert Horatio Kitchener powołał do życia sieć obozów, w których ponad 42 tysiące Burów i Murzynów zmarło w wyniku głodu i chorób (http://en.wikipedia.org/wiki/Internment#Concentration_camp; http://angloboer.com/crimes.htm).

Należy podkreślić, że bolszewickie więzienia i obozy nie były miejscami przeznaczonymi do eksterminacji. W ciągu całej wojny domowej przez więzienia i obozy radzieckie przewinęło się ok. 400 tysięcy osób (mniej niż 0,5% ludności Rosji), z czego zmarło 25-50 tysięcy - w wyniku epidemii i głodu szalejących w całej Rosji, a nie celowej eksterminacji. Radzieckich obozów, w których praca nie przekraczała norm dla robotników fizycznych i była opłacana (1/3 pensji na fundusz więźniów, 2/3 dla więźnia po opuszczeniu obozu), nie sposób porównać z obozami nazistowskimi i realizowaną tam polityką "eksterminacji przez pracę." (Witkiewicz A. "Wokół terroru białego i czerwonego 1917-1923", KiP 2008, str. 270-278).

Jeśli chodzi o głód w latach 1921-22 to był on wynikiem suszy, spustoszenia po 7 latach wojny oraz blokady ekonomicznej, a nie - jak stale próbuje nam wmówić kapitalistyczna propaganda - świadomego działania bolszewików. Brak dokumentów, które potwierdzałyby istnienie bolszewickiego planu wywołania głodu, za to mnóstwo wskazujące na walkę z nim. W sumie państwo zebrało (przy wsparciu organizacji społecznych, związków zawodowych itd.) 156 mln rubli w złocie, dodatkowo 72 mln rubli w złocie napłynęły z zagranicy (w wyniku organizowanych przez zachodnie organizacje komunistyczne zbiórek oraz pomocy organizacji humanitarnych). Na głodujące Powołże dostarczono w sumie 70 mln pudów żywności (25 mln od państwa, 11 mln od organizacji społecznych, 33 mln z zagranicy).(Witkiewicz A. "Wokół terroru białego i czerwonego 1917-1923", KiP 2008, str. 282)

Co do zarzutu o brak obiektywizmu, to staramy się być obiektywni, tzn. podawać informacje zgodne z obiektywną prawdą, a nie histeryczne bajeczki zajadłych antykomunistów.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Sierp i młot