Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

Rozplenia się szarańcza umów śmieciowych - dwa razy więcej nadużyć umów cywilnoprawnych niż w 2011 !

Państwowa Inspekcja Pracy

Jak alarmuje Państwowa Inspekcja Pracy, od stycznia do czerwca 2014 zanotowano około 1100 naruszeń przepusów Kodeksu Pracy polegających na tym, że pracownicy wobec których powinna zostać zawarta umowa cywilnoprawna mieli podpisane umowy-zlecenia bądź umowy o dzieło.
 
To tyle samo co w 2011 roku. Najgorzej jest w branży budowlanej gdzie aż 55% skontrolowanych umów było zawartych z naruszeniem praw pracowniczych. Jak stwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy
 
"Wyniki kontroli wskazują, że celowe byłoby wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa takich instrumentów, które pozwolą na skuteczne wyegzekwowanie od pracodawcy obowiązku zawarcia umowy o pracę w warunkach zatrudnienia określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (chodzi tu przede wszystkim o ustanowienie domniemania istnienia stosunku pracy dla osób wykonujących pracę najemną)"

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

future2