Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 24 gości.

Stamatis Karayannopoulos: Nasz cel to likwidacja kapitalizmu – frakcja komunistyczna SYRIZY zaostrza kurs

syriza.jpg

Publikujemy przemówienie przedstawiciela Tendencji Komunistycznej w SYRIZIE, Stamatisa Karayannopoulosa, wygłoszone podczas spotkania Komitetu Centralnego Partii w dn.18-19/10/2014 r. (tłumaczenie tekstu ze strony www.marxist.com)

SYRIZA musi mobilizować robotników i młodzież. Przemówienie wygłoszone na spotkaniu Komitetu Centralnego Partii.

Autor: Stamatis Karayannopoulos. Środa,12 Listopada 2014 r.

 

Towarzysze,

Zdarzenia ostatnich dni potwierdzają niezbicie, że klasa rządząca w Grecji natknęła się na największy ekonomiczny i polityczny kryzys w najnowszej historii. Jednocześnie jesteśmy świadkami wyborczego zwrotu mas pracujących oraz najbiedniejszych warstw społecznych w kierunku SYRIZY jako wyrazu zerwania z koalicją rządową. Sytuacja ta niesie lewicy w całej Grecji wyjątkową, historyczną szansę.

Mamy wyjątkową szansę na realizację naszego celu – socjalistycznych przeobrażeń naszego społeczeństwa. Jest to cel, który SYRIZA musi mieć stale w swoim programie i bezkompromisowo realizować, w przeciwnym razie, mówiąc otwarcie, partia nie będzie miała sensu istnienia.

Wyjątkowy moment historii musi być zauważony i zrozumiany przede wszystkim przez naszych towarzyszy kierujących większością w partii. Obowiązkiem ich wobec tysięcy zwolenników, którzy oddali życie za ideały ruchu komunistycznego oraz milionów obywateli ograbionych przez rządzących jest też niepowtarzanie historycznych błędów stalinizmu i socjaldemokracji – prądów politycznych, które zdradziły sprawę socjalizmu w Grecji i w skali międzynarodowej.

Analizując rządowy program polityczny, który nasz towarzysz, Przewodniczący partii, (Alexis Tsipras) zaprezentował podczas Międzynarodowej Wystawy w Salonikach, z przykrością należy stwierdzić, że przywództwo partii idzie stałym kursem prowadzącym do istotnych błędów z przeszłości – mianowicie, w kierunku układania się z kapitalizmem. Najbardziej skandalicznym przykładem tego było domaganie się „luzowania ilościowego”. [polityka zapoczątkowana w USA, polegająca na dostarczeniu przez bank centralny taniego pieniądza do systemu bankowego poprzez skupowanie z rynku papierów wartościowych – przez wielu ekonomistów nazywana po prostu „dodrukiem pieniądza – przyp. red.]. To oznacza obarczenie podatników potężnymi kosztami obsługi zadłużenia sektora publicznego i bankowego oraz finansowanie dostaw niskooprocentowanego kredytu dla kapitalistów, którzy nie przejawiają żadnej chęci do inwestowania w grecką jak i światową gospodarkę. Co więcej, poinformowano nas, że Mario Dragi i Barrack Obama zaaprobowali stanowisko SYRIZY przedstawione przez przewodniczącego naszej partii!

Towarzysze z kierowniczej większości, nadszedł czas by przygotować siebie samych oraz miliony zubożałych robotników, którzy w SYRYZIE widzą szansę na wygrane nieuniknionych bitew, które są przed nami. Dojście do władzy nie będzie „spacerkiem przez park”! Zwycięstwu wyborczemu SYRIZY bez wątpienia towarzyszyć będzie wojna ekonomiczna i wysiłki części kapitału by wytrącić nas z obranego kursu.

Towarzysze, nie siejcie złudzeń w umysłach mas pracujących, że Trojka (UE, EBC i MFW) i grecka klasa rządząca pozwolą nam efektywne negocjować i ustanowić „postępowy” oraz „demokratyczny” systemu rządów tak długo, jak długo będzie on bazował systemie gospodarczym, który jest w impasie.

Należy mobilizować robotników i młodzież by, tak szybko jaj to możliwe, przejęli władzę i bronili swojego rządu; rządu Lewicy opartego na własnej sile, sile klasy robotniczej.

I przede wszystkim, jeśli nie chcecie by taki rząd był przelotnym, krótkotrwałym zjawiskiem politycznym, złamanym przez chaos jaki bez wątpienia zgotuje nam wroga klasa, to musicie przyjąć odpowiedni do tego stanu rzeczy program. Nie może on być na pewno PLANEM B, który będziecie trzymali pod kluczem i w tajemnicy; przeciwnie, musi to być publicznie ogłoszony program, który musi jasno postawić następujące sprawy:

- Wyeliminowanie polityki oszczędności wymaga likwidacji kapitalizmu, zważywszy, że taka polityka jest przejawem kapitalizmu w rozkładzie;

- Spekulacje prowadzące do wzrostu kosztów utrzymania, uchylanie się od płacenia podatków oraz różne kłamstwa i sztuczki kapitału nie mogą być zdemaskowane bez ustanowienia kontroli robotniczej;

- Masowe bezrobocie nie może być efektywnie zwalczone bez uspołecznienia podstawowych sektorów gospodarki i bez centralnego planowania gospodarczego;

- Grabieżczy dług nie może być zasadniczo zredukowany poprzez porozumienia ze zbiorową reprezentacją drapieżnych kredytodawców lecz musi być jednostronnie anulowany w całości;

- Reakcyjna biurokracja państwa burżuazyjnego, jako sługa burżuazyjnych interesów, nie jest zdolna do postępowego zarządzania – musi być zmieciona i zastąpiona przez inną formą władzy, którą jest prawdziwa demokracja socjalistyczna; oraz

- Najpotężniejszą bronią jaką posiadamy wobec terroru rynków i Trojki jest usunięcie im gruntu spod stóp w skali międzynarodowej - to znaczy międzynarodowa batalia solidarności klasy robotniczej w całej Europie o ustanowienie Europy socjalizmu, by zastąpić dzisiejszą barbarzyńską UE kapitału; co może zostać osiągnięte przez dojście do władzy prawdziwie lewicowych rządów socjalistycznych w Europie, kraj po kraju. Frakcja komunistyczna SYRIZY broniąc tych podstawowych idei, tu i teraz wzywa do zwołania nadzwyczajnej konferencji programowej, by członkowie partii zdecydowali czy SYRIZA powinna rosnąć w siłę w oparciu o stanowisko Marksa, czy też zbankrutowanej polityki Keynesa.

Społeczność

Ochotnik