Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 33 gości.

GUS: Polski przemysł zwolnił w listopadzie

GUS - logo

Wg wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób) była w listopadzie br. o 0,3% wyższa niż przed rokiem i o 7,5 % niższa niż miesiąc wcześniej.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,2% wyższym niż przed rokiem i o 0,1% wyższym w porównaniu z październikiem tego roku.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku wystąpił w 13 działach gospodarki, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 15,6%, napojów - o 12,2%, w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego - o 7,9%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 4,3%, artykułów spożywczych - o 3,9%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 2,3%.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

dzierżyński