Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 16 gości.

Około 900 osób pikietowało przed siedzibą PKP w Warszawie

PKP

Jak donosi PAP – we wtorek, 24 kwietnia przed siedzibą PKP w Warszawie odbyła się pikieta kolejarzy, którzy demonstrowali swoje niezadowolenie z drogi jaką podążają polskie koleje. Żadania związkowców to m.in. wstrzymanie prywatyzacji spółek oraz działań restrukturyzacyjnych w spółkach kolejowych.
 
Związkowcy są rozczarowani z obecnego zarządu PKP. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek podkreślał, że nie ma żadnych rozmów z kolejarzami. "Zebraliśmy się tutaj, bo my w dalszym ciągu musimy się wstydzić, za to, że jesteśmy kolejarzami, bo zarządzają nami nieudacznicy, którzy chcą doprowadzić do ruiny polską kolej. To jest kolejna pikieta kolejarzy, bo nie ma żadnych rozmów z nami - ostatnie spotkanie z minister infrastruktury i rozwoju było w lutym ubiegłego roku” - mówił Miętek.
 
Związkowcy złożyli petycje do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak, żadając m.in. zaprzestania prywatyzacji spółek PKP Energetyka, TK Telekom, PKP Informatyka, przestrzegania porozumień w sprawie zawierania Paktów Gwarancji Pracowniczych przed prywatyzacją spółek kolejowych. Sprzeciwiają się łączeniu zakładów linii kolejowych i wdrażania zarządzania pionowego połączonego z centralizacją wszystkich zadań spółki PKP PLK SA.
 
 
News został przygotowany przez Tow. Szymona.

Społeczność

Lenin 666