Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 21 gości.

Polska ma jedną z najniższych stawek godzinowych w UE

Pieniądz

Wg Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech pracodawcy w sektorze prywatnym w 28 krajach UE płacili w zeszłym roku średnio 24,4 euro na godzinę pracy, a w 18 krajach eurostrefy - 29,2 euro/godzinę.
 
Najlepiej zarabiali pracownicy w Danii (42,00 euro/h), Belgii (41,10 euro/h) i Szwecji (40,20 euro). Pracownicy w Niemczech zarabiali średnią unijną - 24,40 euro/h. Wyższe były średnie płace wLuksemburgu, Francji, Holandii i Finlandii.
 
 
 
Najniższa była płaca godzinowa w Bułgarii (3,80 euro/h), Rumunii (4,80 euro), na Litwie (6,60 euro), Łotwie (7,00 euro), na Węgrzech (7,80 euro) i w Polsce (8,20 euro/h).
 
Podobne było zróżnicowanie w krajach UE średnich płac w sektorze przemysłu. Przy średniej w UE-28 wynoszącej 25,3 euro/h, najwyższe było w: Belgii (43,2 euro/h), Danii (41,6 euro), Szwecji (41,4 euro) i Niemczech (37 euro).
 
Najmniej otrzymywali pracownicy przemysłu w: Bułgarii (3,2 euro/h), Rumunii (4,2 euro), na Łotwie i Litwie (po 6,1 euro) i w Polsce (6,4 euro/h).
 
Federalny Urząd Statystyczny porównał również pozapłacowe koszty pracy.
Za każde 100 euro płacy podstawowej, najwięcej dodatków pozapłacowych otrzymywali pracownicy z sektora prywatnego we Francji (47,00 euro), Finlandii (46,00 euro), Belgii (44,00 euro), na Litwie (41,00 euro), we Włoszech (39,00 euro), w Czechach (37,00 euro), Estonii, Austrii i Słowacji (po 36,00 euro).
W Polsce kworta ta wynosiła 23,00 euro, a najmniej – na Malcie (9,00 euro), w Danii (15,00 euro) i Luksemburgu (16,00 euro).

Społeczność

marks