Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

CBOS: Polacy przychylnie o związkach zawodowych

Jan-Guz.jpg

CBOS przedstawił raport „Opinie o związkach zawodowych i protestach górników". Wynika z niego, że do związków zawodowych należy tylko 6% Polaków, czyli 11% pracowników najemnych. W ciągu ostatnich lat uzwiązkowienie w Polsce nie ulega zmianie, jednak jest ono ponad trzykrotnie niższe niż na początku lat 90.
 
Związkowcami są prawie równie często kobiety (11%), jak i mężczyźni (10%). Członkostwo w związkach zawodowych jest wyższe niż przeciętne wśród pracowników starszych: mających od 45 do 54 lat (18%), a zwłaszcza od 55 do 64 lat (23%), mieszkających w miastach do 20 tys. ludności (18%), zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych i instytucjach publicznych (22%), przedstawicieli średniego personelu i techników (24%), a także kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (15%).
 
39% Polaków korzystnie ocenia działalność organizacji pracowniczych, 36% jest krytycznych, zaś 25% nie sprecyzowanej opinii na ten temat. Działalność związkowców zauważalnie częściej jako korzystną dla kraju postrzegają osoby mające wykształcenie zasadnicze zawodowe, mieszkańcy wsi, robotnicy niewykwalifikowani. Wyraźną przewagę głosów krytycznych można wyróżnić wśród mieszkańców dużych miast, respondentów mających wyższe wykształcenie, przedstawicieli kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem oraz pracowników administracyjno-biurowych.
 
CBOS zadał również pytanie o ocenę działalności związków zawodowych, porównując elektoraty poszczególnych partii. Najbardziej przychylnie do związkowców odnosi się elektorat Prawa i Sprawiedliwości (z Solidarną Polską, Polską Razem i Prawicą RP) – 60% zwolenników tej partii ocenia działalność związkowców jako korzystną, a jedynie 22% jako niekorzystną. Na drugim miejscu znalazł się Sojusz Lewicy Demokratycznej – 50% elektoratu tej partii ocenia związki korzystnie, a 32% niekorzystnie. Na trzecim miejscu znalazł się PSL (po 42% ocen negatywnych i pozytywnych) i na ostatnim PO (34% przychylnie ocenia związkowców, 50% negatywnie). W badaniu nie wyróżniono elektoratów innych partii.
 
Od zeszłego roku wzrosła liczba osób przekonanych o skuteczności związków zawodowych. Obecnie 35% badanych deklaruje, że związki zawodowe skutecznie bronią interesów pracowniczych, co oznacza wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu z badaniem sprzed 10 miesięcy. Przeciwnego zdania jest 46% respondentów (o 9 pkt proc. mniej niż prawie rok wcześniej). Prawdopodobnie wpłynęły na to protesty górników i będące ich konsekwencją porozumienie zawarte z rządem. Przekonanie o skuteczności działań związkowców jest statystycznie ponadprzeciętnie wysokie u pracowników najemnych (38%) i u samych związkowców (47%). Oznacza to, że po niedawnych protestach wzrosła wiara we własne siły u związkowców.
 
Niemal połowa badanych (46%) uważa, że związki zawodowe mają w Polsce zbyt mały wpływ na decyzje władz, natomiast blisko jedna piąta (18%) – że jest on zbyt duży. Co szósty respondent (16%) określa go jako odpowiedni, tzn. taki, jaki mieć powinny. Przekonanie o zbyt małej roli związków zawodowych wyraźnie przeważa w elektoracie PiS-u, nieco mniej SLD, a jest statystycznie najniższe wśród wyborców PO.
 
Organizowaną w styczniu i lutym akcję protestacyjną górników popierała ponad połowa Polaków (56%), natomiast ponad jedna trzecia (36%) zaliczała się do jej przeciwników. Akcję protestacyjną najbardziej popierał elektorat PiS-u (aż 85%), nieco mniej wyborców SLD i PSL-u – po 58% , a najmniej PO – 37%.
 
Wśród badanych 40% zadeklarowało, że organizując protesty, związki zawodowe reprezentowały ich interesy, a przeciwnego zdania było 54% respondentów. W największym stopniu z protestującymi identyfikował się elektorat PiS-u (60%), a najmniej PO (28%).
 
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 11–18 marca 2015 roku na liczącej 1052 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
 
Piotr Szumlewicz
Źródło: www.opzz.org.pl

Społeczność

dzierżyński