Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Senyszyn: "Razem", czyli osobno

superJo.jpg

200 młodych ludzi tworzy lewicową partię "Razem". Nazwa ma ponoć oddawać "istotę lewicy, wspólnotowość". Ma to być jednak wcale nie wspólnota wszystkich ludzi lewicy, a jedynie tych, którzy spełniają kryteria określone przez założycieli. Taka PRAWDZIWA LEWICA, która już na początku obraża i wyklucza lewicową konkurencję.
 
Założyciele piszą o sobie i innych bez ogródek: "jest mnóstwo ludzi gotowych do pracy i pełnych entuzjazmu. Oraz zero złogów postkomunistycznych i pseudolewicowych". Nasuwa się pytanie związane z nazwą partii: więc razem, czy jednak osobno? Kto i na jakiej podstawie będzie oddzielał złogi postkomunistyczne i pseudolewicowe od zdrowej, lewicowej, mlodej tkanki?
 
Na koniec jeden z załoźycieli pisze: "Nie wiem, czy ten projekt się powiedzie, nikt tego nie może wiedzieć, ale właśnie narodziło się coś, co ma szanse stać się zarodkiem sensownej politycznej zmiany". Bardzo wątpię w sensowność, która zaczyna się od dzielenia, wykluczania i koncesjonowania. 
 
Partia "Razem", ale tylko z tymi, którzy są piękni, młodzi, zdrowi. Najlepiej zrobić Ogórek honorową prezeską lub patronką. Też się odcinała od SLD, więc pasuje, jak ulał :-))

Źródło: www.sld.org.pl

 
 
KOMENTARZ WR

Święte słowa. Wiele już było prób stworzenia partii "na lewo" od SLD (Nowa Lewica i Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, czy bliższa naszemu sercu Polska Partia Pracy). Były też bardziej zaawansowane organizacyjnie ale równie nieudane (i bardzo dobrze) próby zbudowania lewicy "na prawo"  od SLD - choćby Ruch Palikota.

RAZEM nie ma szans stania się czymś więcej, niż kolejnym bytem z kategorii folkloru politycznego i Sojusz nie powinien zawracać sobie głowy tym planktonem.

Silna lewica może powstać tylko dzięki ścisłej współpracy programowej i organizacyjnej SLD i związków zawodowych. W praktyce oznacza to konieczność zbliżenia programowego i organizacyjnego z OPZZ (może również zaoferowania "biorących" miejsc na listach wyborczych). Zadaniem partii lewicowej musi być  przekładanie na język postulatów politycznych (projektów ustaw) i strategii społeczno-ekonomicznych, bieżących żądań świata pracy wysuwanych podczas walk klasowych. Tylko taka lewica jest naprawdę potrzebna Polakom.

Zarys programu partii "RAZEM"

Chcielibyśmy przedstawić wam propozycję głównych filarów programu partii Razem, rozpisanych na serie konkretnych postulatów. Nie jest to w żadnym wypadku lista kompletna ani ostateczna, a jedynie zarys, wynik organizowanych w ostatnich tygodniach w kilku miastach spotkań i dyskusji.  Chcielibyśmy, żebyście potraktowali je jako punkt wyjścia do dalszej debaty.

Sprawiedliwe podatki. Opodatkować najbogatszych i wielkie korporacje. Znacząco podnieść kwotę wolną od podatku.

 • Biedni powinni płacić niższe, a zamożni – wyższe podatki niż dziś. Wprowadzimy „podatek dla prezesów” –  75% dla zarabiających powyżej 500 000 złotych rocznie i nową stawkę podatkową – 15% dla najbiedniejszych gospodarstw domowych.
 • Wszyscy podatnicy powinni płacić podatek dochodowy według sprawiedliwych stawek. Koniec z uprzywilejowaniem podatkowym przedsiębiorców kosztem pracowników. Koniec z uprzywilejowaniem dochodów kapitałowych.
 • Znaczące zwiększenie kwoty wolnej od podatku – do dwunastokrotności minimum socjalnego. Państwo nie może ściągać podatków od ludzi, którzy nie mają pieniędzy na przetrwanie.
 • Zdecydowana walka z wyprowadzaniem zysków do rajów podatkowych. Wprowadzimy 100% karnego podatku dla oszustów. Wymówimy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z rajami podatkowymi. Przyjmiemy zasadę, że wszyscy obywatele Polski prowadzący interesy w Polsce mają rezydencję podatkową w Polsce – i mają obowiązek płacić podatki w kraju.
 • Wprowadzimy progresywny podatek dla firm. Duże, zyskowne korporacje powinny płacić wyższe podatki niż małe, rozwijające się dopiero firmy.
 • Ukrócimy spekulacje poprzez opodatkowanie transakcji kapitałowych. Polska powinna poprzeć wprowadzenie przez Unię Europejską podatku Tobina.
 • Wprowadzimy dodatkową stawkę podatku dla dużych firm, które – zamiast inwestować – przetrzymują bezproduktywne nadwyżki kapitałowe na kontach.
 • Zlikwidujemy ulgę podatkową na dzieci i wprowadzimy na jej miejsce powszechny zasiłek wychowawczy. Równa pomoc powinna trafiać do wszystkich dzieci.

Stabilna praca, godna płaca. Koniec ze śmieciowym zatrudnieniem. Wprowadzić minimalną płacę godzinową.

 • Wprowadzimy minimalną płacę godzinową w wysokości 15 złotych dla umowy o pracę na czas nieokreślony i 20 złotych dla wszystkich innych rodzajów umów, tak aby firmom przestało się opłacać wypychanie pracowników na umowy śmieciowe.
 • Jeśli pracy ma starczyć dla wszystkich, to musimy się nią podzielić. Wprowadzimy 35 godzinny tydzień pracy i zlikwidujemy 12-miesięczny okres rozliczeniowy, dzięki któremu firmy unikają dziś płacenia za nadgodziny.
 • Państwo ma wyznaczać dobre standardy. Wprowadzimy obowiązkowe umowy o pracę przy realizacji zamówień publicznych. Koniec z zatrudnianiem przez instytucje publiczne na śmieciówkach.
 • Zwiększymy uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Wprowadzimy prawo do niezapowiedzianych kontroli w przypadku podejrzenia łamania praw pracowniczych. Zwiększymy kary za łamanie praw pracowniczych. Wprowadzimy w spółkach publicznych zakaz wypłacania nagród zarządom ukaranym za nieprzestrzeganie prawa pracy.
 • Zagwarantujemy prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych dla osób pracujących na umowach śmieciowych.
 • We wszystkich firmach zatrudniających powyżej 10 pracowników, w których nie istnieją związki zawodowe, wprowadzimy obligatoryjną, wybieraną przez pracowników reprezentację załogi. Wybrany reprezentant załogi będzie mieć takie same uprawnienia co zakładowa organizacja związkowa. W małych firmach pracownicy będą mogli powierzyć reprezentowanie swoich interesów wybranej organizacji związkowej, działającej poza ich zakładem pracy.
 • Wprowadzimy minimalne wynagrodzenie godzinowego dla stażystów i zakaz darmowych staży. Wolontariat tylko w instytucjach nie działających dla zysku.

Państwo, które działa. Sprawna służba zdrowia, dobre szkoły, tanie mieszkania i wygodny transport publiczny

 • Zatrzymamy prywatyzację i komercjalizację usług publicznych. Służba zdrowia, edukacja, transport szynowy i mieszkalnictwo realizują społeczne potrzeby i nie mogą podlegać rynkowej logice zysku.
 • Stworzymy państwowy program budowy mieszkań pod wynajem.  Skończymy z pośrednim dofinansowywaniem deweloperów i banków z publicznych pieniędzy. Wprowadzimy zakaz prywatyzacji mieszkań komunalnych.
 • Uchwalimy nową ustawę lokatorską. Wprowadzimy zakaz eksmisji na bruk oraz dopłaty uzupełniające dla osób, które czasowo utraciły zdolność do płacenia czynszu, a którym samorząd nie jest w stanie zapewnić lokalu w zasobie publicznym.
 • Uchwalimy ustawę o wygaśnięciu, za symbolicznym odszkodowaniem, roszczeń reprywatyzacyjnych. Dość bogacenia się potomków dawnych elit i zwykłych oszustów na majątku społeczeństwa.
 • Zlikwidujemy składkę zdrowotną i wprowadzimy budżetowe finansowanie słuzby zdrowia na wzór Wielkiej Brytanii. Pieniądze powinny iść na leczenie, zamiast na obsługę bezsensownej biurokracji.
 • Zakażemy prywatyzacji wodociągów i dostawców energii dla odbiorców indywidualnych
 • Doinwestujemy szkoły. Niż demograficzny to szansa na zmniejszenie liczebności klas i poprawę jakosci kształcenia. Nie należy traktować go jako pretekstu do cięć nakładów na edukację.
 • Zapewnimy miejsca w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci, które tego potrzebują.
 • Oprzemy strategię rozwoju komunikacji publicznej o transport szynowy. Priorytem będzie odbudowa sieci lokalnych połączeń kolejowych. 

Odbudowa demokracji. Zmniejszenie przywilejów władzy. Równe prawa dla wszystkich.

 • Ograniczymy wynagrodzenia poselskie do trzykrotności płacy minimalnej
 • Wprowadzimy maksymalnie 2 kadencje dla posłów, senatorów, radnych, prezydentów oraz burmistrzów miast
 • Zlikwidujemy obecny system finansowania partii politycznych. Partie powinny otrzymywać celowe fundusze na wynajem biur, zatrudnienie niewielkiej ilości pracowników, publikację materiałów informacyjnych i wyborczych oraz ekspertyzy programowe. Wszystkie pozostałe koszty funkcjonowania powinny być pokrywane wyłącznie ze składek członkowskich.
 • Wprowadzimy prawo, które zapewni kampanię bez płatnych bilboardów i komercyjnych spotów. Czas antenowy i przestrzeń reklamowa powinny być przydzielane wszystkim komitetom po równo.
 • Wprowadzimy instytucję obligatoryjnego referendum na wniosek 500 tysięcy obywateli. Społeczeństwo ma prawo decydować o sobie bez cenzury ze strony Sejmu.
 • Obniżymy próg wyborczy do 3%.
 • Zmniejszymy biurokrację samorządową, drastyczne ograniczając etaty polityczne w samorządach
 • Wprowadzimy obowiązek stworzenia w każdej gminie punktu bezpłatnych porad prawnych
 • Wprowadzimy, wzorem Norwegii, pełną jawność płac. Tylko tak możemy osiągnąć równą płacę za tą samą pracę, skończyć z dyskryminacją ze względu na płeć i wiek.
 • Zapewnimy równe prawa dla wszystkich. Wprowadzimy związki partnerskie. Koniec dyskryminacji rodziców ze względu na orientację seksualną.

Aktywna polityka gospodarcza państwa. Nowy zielony przemysł, nowe miejsca pracy.

 • Celem wszystkich instytucji publicznych, włącznie z bankiem centralnym, będzie dążenie do pełnego zatrudnienia
 • Stworzymy w oparciu o Bank Gospodarstwa Krajowego państwowy fundusz celowy, inwestujący w budowę nowego, zielonego przemysłu i wdrażanie technologii rozwijanych na polskich uczelniach.
 • Przygotujemy system pomoc dla absolwentów wchodzących na rynek pracy – finansowane przez budźet półroczne zatrudnienie absolwentów w instytucjach i organizacjach non-profit zajmujących się edukacją, pomocą społeczną i pracą opiekuńczą. 
 • Zamiast bezsensownego rozdawnictwa pieniędzy dla biznesu stworzymy państwowe i samorządowe fundusze zalążkowe, inwestujące w firmy w zamian za udział w przyszłych zyskach
 • Odzyskamy strategiczną kontrolę państwa nad sektorem finansowym. Stopniowo odtworzymy sieć banków publicznych. 
 • Wprowadzimy priorytet dla spółdzielczości. Stworzymy Specjalne Strefy Spółdzielcze – wspierane przez państwo klastry ekonomii społecznej.
 • Zlikwidujemy Specjalne Strefy Ekonomiczne. Pieniądze zaoszczędzone na przywilejach podatkowych SSE zainwestujemy w tworzenie stabilnych miejsc pracy w nowym, publicznym przemyśle
 • Zawetujemy podpisanie TTIP – niekorzystnego porozumienia handlowego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, ktore tworzy groźne przywileje dla korporacji, ubezwłasnowalnia państwo i zagraża demokracji

 
Źródło: http://partiarazem.pl/program/

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna