Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

WZZ „Sierpień 80” do Prezydenta-Elekta

sierpień.png

Katowice, 26 maja 2015 r.
 

ANDRZEJ DUDA Prezydent-Elekt
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
 
Szanowny Panie Prezydencie,
 
W imieniu Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” pragnę złożyć Panu gratulacje z powodu zwycięstwa w demokratycznych wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Żywimy nadzieję, że będzie to dobry czas tak samo dla Pana, jak i dla Polski oraz dla nas – obywatelek i obywateli.
 
Panie Prezydencie, wielokrotnie deklarował Pan, że będzie rozmawiał ze wszystkimi, bez względu na dzielące różnice. Mówił Pan, że będzie kreatorem dialogu społecznego, otwartym na głos związków zawodowych. Korzystając z tych słów, zwracamy się do Pana z prośbą o spotkanie.
 
Jest o czym rozmawiać. To tematy systemu emerytalnego, płacy minimalnej i górnictwa węgla kamiennego. Odchodzący Prezydent wywodzi się z formacji, która podniosła wiek emerytalny do 67. roku życia. I wbrew swym wyborczym deklaracjom, wycofał z konsultacji społecznych projekt ustawy emerytalnej, zakładający uprawnienia emerytalne dla osób z 40-letnim stażem pracy. Także w obszarze górnictwa węglowego rządzący nie potrafią poczynić decyzji ratujących ten sektor oraz korzystnie wpływających tak na miejsca pracy, jak i bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pamiętamy olbrzymie protesty społeczne na Górnym Śląsku na początku bieżącego roku. Istota problemu w dalszym ciągu nie została rozwiązana. Praca w Polsce nie chroni przed biedą. Patologia tzw. „umów śmieciowych” oraz skandalicznie niska płaca minimalna nie pozwalają na normalne życie. Od kilku tygodni prowadzimy ogólnopolską kampanię pod hasłem „Chcemy więcej zarabiać”, postulującą podniesienie najniższych płac do kwoty 2800 złotych brutto, co jest zgodne z postulatem Komitetu Niezależnych Ekspertów Rady Europy, zakładającym, iż płaca minimalna powinna wynosić 68 procent średniego wynagrodzenia krajowego.
 
Chcemy rozmawiać. Prosimy o wyznaczenie terminu i miejsca spotkania. Liczymy, że będzie to owocna i konstruktywna rozmowa, pozwalająca na wypracowanie korzystnych rozwiązań w zakreślonym powyżej obszarze.
 
 
Z poważaniem 
ELŻBIETA FORNALCZYK
wiceprzewodnicząca

Społeczność

Lenin 666