Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

OPZZ: Apel do organizacji i środowisk lewicowych

logo.jpg

Kampania wyborcza na urząd Prezydenta RP w 2015 roku została zdominowana przez liberalną gospodarczo prawicę. OPZZ apeluje o pilne współdziałanie organizacji lewicowych przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. 
 
APEL DO ORGANIZACJI I ŚRODOWISK LEWICOWYCH
 
Kampania wyborcza na urząd Prezydenta RP w 2015 roku została zdominowana przez liberalną gospodarczo prawicę. Stało się tak, choć wiele badań opinii publicznej dowodzi, że znaczna część społeczeństwa ma poglądy postępowe 
i zbieżne z ideami sprawiedliwości społecznej. Jednym z ważniejszych powodów takiej sytuacji jest nadmierne rozbicie i rozdrobnienie organizacyjne środowisk lewicowych, często także niewłaściwe zrozumienie, czym tak naprawdę są wartości lewicowe.
 
Stoimy wobec wyzwania, jakim jest integracja organizacji i środowisk lewicowych. Nie możemy dopuścić, aby lewica była marginalizowana, aby ludzie pracy i wszyscy ci, którym bliskie są idee sprawiedliwości społecznej, nie mieli swojej parlamentarnej reprezentacji.
 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do wszystkich organizacji i środowisk lewicowych o pilne podjęcie rozmów, których celem byłoby zbudowanie silnej lewicy i koalicji na wybory parlamentarne, które odbędą się jesienią 2015 roku. Uważamy, że powinniśmy się spotkać i ustalić wspólne ramy programowe. Ambicje poszczególnych liderów i partykularne uprzedzenia powinny być odsunięte na bok. Celem nadrzędnym jest działanie na rzecz realizacji w praktyce konstytucyjnego zapisu o społecznej gospodarce rynkowej, socjalnej Polski w socjalnej Europie, na rzecz bardziej sprawiedliwych stosunków społecznych, godnej pracy i emerytury, likwidacji bezrobocia, wyższych płac, emerytur, zasiłków i świadczeń społecznych. Tylko stworzenie wielonurtowego ruchu, który wysunie wspólną listę w zbliżających się wyborach parlamentarnych, stanowi szansę na silną reprezentację lewicy w parlamencie.
 
OPZZ, jako wielobranżowy, postępowy ruch ludzi pracy, potwierdza gotowość do aktywnego udziału w procesie zbliżania środowisk i organizacji lewicowych, lecz oczekuje od nich jednocześnie jednoznacznej deklaracji i wyrażenia woli do merytorycznego i programowego zaangażowania w tej sprawie.
 
Warszawa, dn. 28 maja 2015 r.

Społeczność

Lenin 005