Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Chcemy odzyskać lewicową twarz: Stanowisko Zarządu Miejskiego SLD w Lublinie

SLD2.png

Lublin, dnia 13 maja 2015 r.
 
S T A N O W I S K O
Zarządu Miejskiego SLD w Lublinie
 
Stanowczo protestujemy przeciw ośmieszaniu nas, członków SLD, przez bezmyślne decyzje Kierownictwa Partii nazywane eksperymentami. Od wielu lat mamy do czynienia z dominacją różnorodnych eksperymentów programowych i gierek polityczno – personalnych.
 
Mamy tego dosyć!.
 
Kolejni sternicy naszego ugrupowania, niestety z naszym udziałem, zbudowali fałszywy wizerunek lewicy. Głosy rozwagi i ostrzeżenia były zbyt słabe, niemedialne, niesłyszalne i źle odbierane.
 
Wykreowano w odbiorze i ocenie społecznej obraz partii obyczajowej, zajmującej się głównie drugorzędnymi, choć zapewne ważnymi sprawami.
 
Odczuwamy również do siebie ogromny żal za brak walki, za wygodne kompromisy. Mamy dużego moralnego kaca za pójście na łatwiznę, za ślepotę polityczną, za to, że nie umieliśmy się wyrwać z tego „nowomodnego, pseudo-lewicowego szczękościsku”.
 
Straciliśmy kontakt z polską aktualną rzeczywistością a przede wszystkim z ludźmi pracy najemnej. Straciliśmy kontakt z lewicową tradycją walki o godność człowieka. W tym też jest odpowiedź na pytanie dlaczego w wyborach otrzymujemy czerwoną kartkę.
 
Odnosimy dziś też wrażenie, że od dawna dokonywano świadomego i planowego rozbioru Sojuszu od środka i z zewnątrz. Wykorzystywano przy tym różnorodne ambicje osobiste i ułomności charakterów. Świadczy o tym ucieczka polityczna znanych, prominentnych działaczy partii. Miejsca, w których się wielu z nich obecnie znajduje są wielce zastanawiające i zaskakujące.  Kto dziś najczęściej pluje na SLD? Czyż nie jego główni beneficjenci?
 
System dwupartyjny, z pominięciem lewicy, zaprogramowany w pewnych kręgach politycznych w latach 90 – tych ubiegłego wieku, zaczyna stawać się faktem. Nie dopuśćmy do takiego zabetonowania sceny politycznej w Polsce. Niestety, w tym dziele może dopomóc demagogiczna, niezrozumiała nawet dla jej autorów, koncepcja JOW-ów. Stanowczo sprzeciwiamy się marginalizowaniu ciał statutowych SLD, szczególnie Rady Krajowej. Żądamy, powtarzając nasze stanowisko z dnia 7 stycznia br., przesłane władzom krajowym, dokonania radykalnej, rewolucyjnej zmiany wizerunku programowego i personalnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
 
Wzywamy do pilnego zorganizowania wspólnego spotkania wszystkich ugrupowań lewicowych, którego celem powinna być integracja i mobilizacja środowiska oraz ustalenie strategii i wspólnych list w jesiennych wyborach parlamentarnych.
 
Oczekujemy rzetelnego rozliczenia ostatniej kampanii oraz honorowego zachowania jej autorów. Żądamy ustąpienia z funkcji całego Kierownictwa Partii i zwołania w czerwcu br. Konwencji Krajowej, która na podstawie art. 24 Statutu SLD może dokonać oczekiwanych zmian.
 
Chcemy odzyskać wiarygodność i tożsamość.
Chcemy odzyskać lewicową twarz.
 
Zarząd Miejski SLD w Lublinie
Z upoważnienia Zarządu
Przewodniczący Rady Miejskiej SLD
członek Rady Krajowej
Stanisław Kieroński
 
 
PS. Do powyższego Stanowiska dołączamy dla przypomnienia Stanowisko Rady Miejskiej SLD z dnia 7 stycznia 2015r.:
 
 
Lublin, dnia 7 stycznia 2015r
 
STANOWISKO
 
Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Lublinie
 
Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Lublinie wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją kryzysową Partii.
 
Wielokrotnie wskazywaliśmy, wystąpieniami naszych przedstawicieli w Radzie Krajowej, na potrzebę wskrzeszenia historycznego, charakterystycznego dla lewicy etosu walki. Żądamy od Kierownictwa SLD zdecydowanej, wręcz rewolucyjnej zmiany wizerunku, odróżniającego nas radykalnie od PO i PiS. Pogubiliśmy się w gąszczu problemów i pomysłów, co do których nie jesteśmy i nie byliśmy konsekwentni. Nie trafiamy do Polek i Polaków z naszym chaotycznym przekazem.
 
Nie możemy być dalej odbierani jako formacja salonowa, krocząca dwa kroki za PO i dająca się wyprzedzać PiS w sprawach społecznych i socjalnych. Powtarzamy za profesorem Reykowskim : ”.. Ważnym warunkiem rozwoju społecznego jest wolność ekonomiczna, ale równocześnie trzeba pamiętać, że wolność ekonomiczna, której nie towarzyszy społeczna solidarność może prowadzić do rozwoju rażących nierówności społecznych i tworzyć stosunki społeczne zagrażające różnym formom wolności – zresztą niebezpieczną również i dla tych, którzy wolność ekonomiczną umieli wykorzystać dla własnego interesu.”
 
Lewica musi przeciwstawiać się społecznym nierównościom. Musi organizować sprzeciw społeczny i stawać na czele protestów ludzi w obronie ich godności. Dziś dwie wartości i dwa słowa powinny wyznaczać kierunek naszej drogi: WOLNOŚĆ i RÓWNOŚĆ!
 
Nie ma bowiem w Polsce pełnej wolności i nie ma przede wszystkim równości. Wolność jest ograniczana przez różne formy dominacji. Nie ma wolności od biedy i wykluczenia. Nie ma wolności w stosunkach pracy a w wielu miejscach jest zniewolenie i ogromny wyzysk. Nie ma wolności słowa w pełnym tego słowa znaczeniu. Wolność słowa – to słowo kupione, fikcja i atrapa ułomnej demokracji.
 
Nie ma równości warunków, a bez nich konstytucyjna równość szans to utopia.
 
Nie ma równości w dzieleniu dochodów, nie ma solidaryzmu społecznego i nie ma równych warunków startu.
 
W ostatnich wyborach do samorządu tych warunków także nie było i jest to porażka demokracji.
 
Dziś zwycięża specyficzna polska oligarchia,  wyrafinowana, elegancka, w białych rękawiczkach, pieniądz, PR, socjotechnika i manipulacja, choćby sondażami. Dalej większość Polek i Polaków nie bierze udziału w wyborach. Nie wierzą w demokrację, wolność i równość. Walczmy o nie!.
 
Wzywamy Kierownictwo Sojuszu Lewicy Demokratycznej do dokonania radykalnego zwrotu w kierunku odzyskania tożsamości i wiarygodności oraz zmiany linii programowej, nie wykluczając zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Partii.
 
Rada Miejska
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Lublinie

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

front