Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 15 gości.

Boliwia: Zmiany w konstytucji

Morales.jpg

Boliwijski parlament przyjął poprawkę do konstytuacji na mocy której dotychczasowy prezydent Evo Morales będzie mógł ubiegać się o reelekcję poraz czwarty. Poprawka została przyjęta 112 głosami za, przy 41 głosach przeciw. Mimo wszystko kwestia dodatkowej kadencji prezydenta pojawi się w referendum, które odbędzie się w lutym 2016 roku.
 
Evo Morales został prezydentem w 2005 roku, ponownie wybrany został w 2009 i 2014. Jest to pierwszy przeyzdent mający indiańskie pochodzenie. W 2013 prezydent przedstawił program "Patriotyczna Agenda 2025", który zakłąda m.in likwidacje skrajnej biedy, lepszą opiekę zdrowotną i edukację, niezależny system finansowy oraz kontrolę państwa nad produkcją żywności i surowcami 

Społeczność

Dobry kułak