Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Wzrost nędzy rosyjskich robotników

bieda..png

Wzrost nędzy rosyjskich robotników jest wynikiem polityki burżuazyjno-biurokratycznego reżimu Putina. W pierwszej połowie 2015 roku liczba Rosjan o dochodach poniżej minimum egzystencjalnego wyniosła 15,1%, czyli o 2% więcej niż w adekwatnym okresie 2014 roku. Poziom wydatków na towary i usługi obniżył się o 3 punkty procentowe - z 77,2% na 74,2%. Najbardziej spadł poziom wydatków na jarzyny, cukier, ryż, mrożoną rybę i inne produkty spożywcze.

Jednocześnie zanotowano wzrost pesymistycznych nastrojów wśród Rosjan. Przyrosła ilość osób, które prognozują pogorszenie stanu gospodarki w ciągu 1-2 lat i dłużej (34% w sierpniu przeciw 27,6% w kwietniu), a ilość tych, które mają nadzieję na poprawę sytuacji – przeciwnie – spada: z 38,3% w kwietniu na 21,2% w sierpniu. Ekonomiczny i społeczny kryzys w Rosji jest bezpośrednim wynikiem polityki panującego w kraju oligarchicznego, burżuazyjno-biurokratycznego reżimu na czele z Prezydentem Putinem. To właśnie burżuazyjna oligarchia i państwowa biurokracja ponoszą odpowiedzialność za wzrost nędzy roboczej klasy Rosji.
News tow. Leonida Voronina, korespondenta portalu "Władza Rad" z Rosji.

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna