Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

TK wydało orzeczenie w sprawie OFE

ofe.jpg

W środowym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny uznał większość przepisów dotyczących OFE za zgodne z konstytucją. Za niezgodny z ustawą zasadniczą sędziowie uznali tylko zakaz reklamy funduszy emerytalnych.

Trybunał uznał za zgodne z konstytucją najważniejsze z wprowadzonych dwa lata temu zmian w systemie emerytalnym, które ograniczyły rolę OFE.

Za zgodne z ustawą zasadniczą Trybunał uznał m.in. przekazanie części środków zgromadzonych w OFE do ZUS oraz obowiązek ponownego wyboru OFE lub ZUS. Jedynie zakaz reklamy funduszy TK uznał za niezgodny z konstytucyjną zasadą wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Sędzia prof. Marek Zubik, uzasadniając wyrok w sprawie zmian w systemie emerytalnym, wskazywał, że składki emerytalne przekazane do OFE są środkami publicznymi oddanymi funduszom w zarząd. Sędzia tłumaczył, że określenie charakteru prawnego składki emerytalnej i znaczenie zarządzania nią przez OFE było kluczową kwestią w rozpatrywanej sprawie. Wyjaśnił, że płacenie składki jest obowiązkiem ubezpieczonych. „Środki pochodzące ze składki emerytalnej nie mogą być zatem rozumiane w sensie konstytucyjnym jako własność prywatna ubezpieczonych” – mówił.

Dodał, że stanowią one publiczne środki na pokrycie publicznych zobowiązań państwa, a przekazanie tych pieniędzy do OFE to czynność techniczno-administracyjna; OFE i PTE - mimo że prywatne - wykonują bowiem zadania publiczne w zakresie wyznaczonym przez prawo.

Społeczność

BLOOD