Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Polska: Czy grożą nam nierówności w dostępie do oświaty?

Adam Bodnar.jpg

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, zwrócił się do Ministerstwa Edukacji z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przekazywania szkół podmiotom prywatnym, głównie stowarzyszeniom i fundacjom – informuje Dziennik Trybuna. Proces ten trwa w Polsce od lat. Szkoły, zagrożone likwidacją ze względu na (rzekomo) zbyt małą liczbę uczniów, przekazywane są w ręce stowarzyszeń i tym podobnych podmiotów finansowanych najczęściej przez rodziców. Z jednej strony, jest to sposób na ratowanie placówek, z drugiej jednak w takich szkołach pogarszają się warunki pracy nauczycieli (stowarzyszenia nie muszą zatrudniać ich na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela) – często procują oni na śmieciówkach. Poza tym, część ekspertów od polityki społecznej uważa, iż jest to de facto prywatyzacja szkolnictwa.
 
Zdaniem RPO, coraz częstsze przekazywanie placówek oświaty podmiotom prywatnym w skali ogólnopolskiej może doprowadzić do wystąpienia dużych nierówności w dostępie do edukacji. A prawo to gwarantowane jest obywatelom konstytucyjnie. Rzecznik zgłosił więc swoją wątpliwość w tej kwestii Ministerstwu Edukacji. Jeszcze nie udzieliło ono odpowiedzi.
 
W Polsce szkoły publiczne prowadzone są przez samorządy. Gminy odpowiadają za szkolnictwo podstawowe, zaś powiaty – za średnie i zawodowe. Niż demograficzny i jego skutek – malejąca liczba uczniów, stanowią pretekst dla samorządowców likwidujących placówki edukacyjne. Z niewiadomych bowiem przyczyn włodarze chcą tworzyć szkoły-molochy, gromadzące jak najwięcej uczniów, co negatywnie przekłada się na jakość nauczania.

Społeczność

Obama rev