Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

KPP - Przeciw wyprzedawaniu Polski (rok 1926)

Huta cynku w Dąbrowie Górniczej

 
PRZECIW WYPRZEDAWANIU POLSKI
 
(„Czerwony Sztandar” - Organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski (Sekcja Międzynarodówki Komunistycznej), nr 2, Warszawa, marzec 1926 r.
 
 
 
Z błędnego koła kryzysu, w jakie wtrąciły Polskę siedmioletnie rządy kapitału wspomaganego przez PPS, znajduje dziś rząd polski tylko jedną drogę wyjścia. Jest nią zaprzedanie się, raczej zaprzedanie Polski pracującej, kapitalistycznym trustom i koncernom zagranicznym.
 
 
Rząd koalicji chjeno-piastowo-pepesowskiej jest rządem jawnej wyprzedaży Polski, jest bandą kupczyków frymarczących niepodległością kraju w zamian za lichwiarskie pożyczki – judaszowe dolary amerykańskich, angielskich i innych „dobrodziejów”, którzy, jak ćmy do światła, zlatują się do Polski.
 
 
Poprzez coraz wścieklejszą ofensywę na płace robotnicze, na ośmiogodzinny dzień pracy, poprzez głód setek tysięcy bezrobotnych, poprzez krew niezliczonych ofiar masakr policyjnych z kaliską na czele (- 9 lutego 1926 r. w trakcie demonstracji bezrobotnych pod magistratem w Kaliszu w starciu z oddziałami policji i wojska zginęło dziewięciu robotników oraz dwóch funkcjonariuszy policji. Ponad sześćdziesięciu robotników zostało ciężko rannych – przyp. R.R.), poprzez likwidację oświaty i kultury, rząd obecny czyni z Polski pracującej żywego trupa, którego sprzedaje na wagę złota amerykańskim handlarzom, rzekomo po to, aby go ...”uleczyli”.
 
 
Na terenie Sejmu Komunistyczna Frakcja Poselska od pierwszej chwili powstania tego rządu (- rządu, którego premierem był jeden z czołowych wówczas reprezentantów polskiej burżuazji i skrajnie konserwatywnego ziemiaństwa – Aleksander hrabia Skrzyński, od 20 listopada 1925 r. do 5 maja 1926 r. - przyp. R. R.) prowadzi niestrudzenie pracę zmierzającą ku unaocznieniu najszerszym masom, do czego prowadzi Polskę ten rząd i stojący za nim kapitał.
 
Przede wszystkim zaś w szeregu wystąpień zdemaskowali posłowie komunistyczni w Sejmie grę zmierzającą ku wyprzedaży Polski, ku uczynieniu z niej lenna zachłannego kapitału obcego.
 

Tak więc Komunistyczna Frakcja Poselska przedłożyła wniosek „w sprawie wyznaczenia komisji sejmowej dla zbadania rokowań rządowych o pożyczkę zagraniczną” (2 marca 1926 r.).
Wniosek ten porusza sprawę zawarcia przez delegata rządu polskiego osławionej umowy z amerykańskim trustem bankierów (Bankers – Trust).
Omówiwszy szczegółowo warunki, na jakich miała być zawarta ta skandaliczna pożyczka, posłowie komunistyczni powiadają: „Ze skandaliczną wyprzedażą Polski hurtem i na raty trzeba skończyć raz na zawsze”.
Masy pracujące, skazywane na śmierć głodową przez swoich rodzimych wyzyskiwaczy, nie zechcą tuczyć jeszcze pasożytów zamorskich.
 
 
Przeciwstawiając się nieugięcie systematycznej wyprzedaży Polski przez klasy posiadające, dążąc do uwolnienia się z jarzma niewoli imperialistycznej i broniąc nienaruszalności majątku narodowego, jako dziedzictwa mas pracujących, zaprzepaszczonego przez pasożytniczy kapitał – Komunistyczna Frakcja Poselska domaga się publicznego wyjaśnienia wszystkich szczegółów pertraktacji w sprawie wyprzedaży Polski kapitałowi zagranicznemu.
 
W myśl powyższego Komunistyczna Frakcja Poselska wnosi:
 
Powołuje się do życia sejmową komisję nadzwyczajną z udziałem sejmowych i pozasejmowych przedstawicieli robotników i chłopów w celu zbadania rokowań rządowych o pożyczkę zagraniczną od amerykańskiego trustu bankierów oraz w celu zbadania, ogłoszenia i rewizji wszystkich zawartych dotąd pożyczek zagranicznych”.
 
 
Przeciw wyprzedaniu Polski wymierzone było również przemówienie posła komunistycznego w dniu 25 lutego br., w którym mówił:
 
 
Pod przykrywką przedłożonej przez p. ministra skarbu <<Ustawy o popieraniu przemysłu cynkowego>> mamy do czynienia z nowym aktem wyprzedawania Polski przez klasy posiadające i rząd koalicyjny. Ustawa ta daje ministrom skarbu oraz przemysłu i handlu prawo zupełnego uwolnienia od podatku majątkowego i od wszelkich ceł przedsiębiorstw przemysłu cynkowego. Jest to akt sprzeczny z podstawowymi interesami polskich mas pracujących, jest to cios w plecy skarbu”.
 
 
Zamierający przemysł cynkowy Górnego Śląska ma być sprzedany amerykańskiemu trustowi Harrimana, za którym stoi „Anaconda Copper Mining Company”.
 
 
Harriman nie dla pięknych oczu polskiej burżuazji czyni ważne propozycje przemysłowi górno – śląskiemu: czyni to on pod skromnym warunkiem całkowitego zwolnienia tego przemysłu od podatku majątkowego i wszelkich opłat celnych.
 
 
Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że zakłady Gieschego stały się niewypłacalnym dłużnikiem skarbu polskiego. Ich zadłużenie wobec państwa wynosi olbrzymią sumę 50 milionów złotych. Otóż w momencie, kiedy obcina się płace i uposażenia najuboższym pracownikom państwowym i nauczycielom, wdowom, sierotom po poległych i inwalidom, kiedy redukuje się w sposób skandaliczny budżet oświaty wszystkich stopni, w tym samym czasie darowuje się 50 milionów złotych górno – śląskim miliarderom, bo tak chce amerykański trust Harrimana.
 
 
Pożyczki wewnętrzne polskie, sięgające kilkuset milionów złotych, waloryzowano na 84 mln 900 tys. złotych. Natomiast rządom i bankom zagranicznym Polska winna jest 2 miliardy 668 milionów złotych, z tego samej Ameryce 78 milionów dolarów, czyli około 620 milionów złotych, wszystko to w złocie. Dochodzą do tego jeszcze szalone procenty, które zdzierają nas do cna i o których wyciśnięciu ze zrujnowanej Polski nie ma dziś mowy.
 
A tymczasem zawarta jeszcze przez p. Grabskiego pożyczka dilonowska gwarantuje koncernowi Dillona w razie niezapłacenia choćby jednej raty – prawo obsadzenia kasy Polskich Kolei Państwowych swoimi ludźmi.
 
Tak wygląda dziś – po siedmiu i pół latach rządów burżuazji i jej pomocników z NPR i PPS – Polska.
 
 
Jedyny pozytywny program wydobycia jej z tej straszliwej sytuacji, w jaką wpędziły nas te rządy wespół z dzisiejszym rządem koalicyjnym, wskazują komuniści.
 
Jeszcze w czasie debat nad ratyfikacją ustawy konsularnej między Polską a ZSRR (3 lutego br.) oświadczył w Sejmie poseł komunistyczny:
 
Tylko wówczas, kiedy będzie wprowadzony w Polsce ustrój socjalistyczny, masy pracujące w Polsce czeka lepsza przyszłość, tylko wówczas rozwinie się kultura i oświata, wówczas nie będzie kwestii mniejszości narodowych, bo tylko komunizm jest zdolny wyprowadzić masy pracujące z obecnego kryzysu. Dzisiejsza rzeczywistość dowodzi niezbicie tego, że wasze rządy, że wy, panowie, jesteście skazani na zagładę, że do nas, do komunistów, należy lepsze jutro”.
 
 
Do tej walki – przeciw wyprzedaży Polski, do walki o lepsze jutro, o prawdziwie niepodległą Polską Republikę Socjalistyczną – stają dziś masy pracujące całej Polski pod czerwonym sztandarem Komunistycznej Partii Polski”.
 
 
Materiał źródłowy zaczerpnięty z : KPP w obronie niepodległości Polski. Materiały i dokumenty, Warszawa 1953, s. 141 – 144.

Tekst nadesłał : Ryszard Rauba (Komunistyczna Partia Polski – KPP).
 

Społeczność

marks