Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Odezwa wyborcza Związku Proletariatu Miast i Wsi (Komunistycznej Partii Robotniczej Polski) z września 1922 roku.

Stefan Królikowski (1885-1937) - działacz KPRP, poseł w latach 1922-24

Odezwa wyborcza Związku Proletariatu Miast i Wsi (Komunistycznej Partii Robotniczej Polski) z września 1922 roku.
 
 
Szanowni Towarzysze i Towarzyszki !
 
Poniżej prezentuję Wam i nie ukrywam, że z wielką przyjemnością treść kompletnie zapomnianej, ale jakże wymownej w swojej treści z dzisiejszego punktu widzenia Odezwy wyborczej Związku Proletariatu Miast i Wsi (Komunistycznej Partii Robotniczej Polski) z września 1922 roku.
W wyborach do Sejmu i Senatu, które miały miejsce 5 i 12 listopada 1922 roku nasi bohaterscy poprzednicy uzyskali pomimo stosowanych względem Związku wielu często prostackich żeby nie powiedzieć prymitywnych i bardzo dokuczliwych szykan i represji administracyjno – policyjnych dwa mandaty poselskie – w Warszawie oraz w Będzinie.
Jeden mandat uzyskał towarzysz Stefan Królikowski, ogrodnik, samouk i zesłaniec syberyjski (w latach 1915 - 1917). Mieszkał w Warszawie przy ulicy Wolskiej. W dniu wyborów parlamentarnych przebywał w okrytym złą sławą lwowskim więzieniu Brygidki. Drugi mandat uzyskał towarzysz Stanisław Łańcucki z zawodu ślusarz.
Na listę wyborczą Związku Proletariatu Miast i Wsi padło wówczas łącznie 132 tysiące głosów (1,5%).
 
A oto i treść Odezwy (zachowano oryginalną pisownię) :
 
Centr. Kom. Wyb. Związku Proletarjatu Miast i Wsi.
 
 
Towarzysze Robotnicy! Chłopi bezrolni i małorolni!
 
 
Wstąpiliśmy już w okres wyborów do Sejmu.
Uświadomieni robotnicy miast łącznie z chłopami bezrolnemi i małorolnemi stają do tych wyborów pod sztandarem Związku Proletarjatu Miast i Wsi, aby wyzyskać okres wyborów dla uświadomienia i zorganizowania najszerszych mas, aby przeprowadzić do Sejmu takich przedstawicieli, którzy bronić będą interesów robotniczych i chłopskich przed atakami ze strony burżuazji miejskiej i wiejskiej.
Zjednoczona burżuazja miejska i wiejska czynić będzie wszystko, aby proletarjatowi miast i wsi uniemożliwić samodzielną akcję wyborczą do Sejmu. Chwytać się będzie broni kłamstwa, oszukaństwa i nadużyć wyborczych. Poprą ją w tem te wszystkie partje, które mienią się robotniczemi lub chłopskiemi, a w istocie są na usługach burżuazji – PPS, NPR, Ch. D. Piast, Wyzwolenie it. d.

Polityce burżuazji i jej sługusów przeciwstawić musimy swoją świadomość i zwartość klasową. Dlatego też trzeba, aby wszędzie w każdym mieście, miasteczku i osadzie, w każdej wsi i wiosce uświadomieni robotnicy, chłopi bezrolni i małorolni tworzyli miejscowe
 

Komitety Wyborcze Związku Proletarjatu Miast i Wsi.
 
 
Komitety te winny natychmiast zająć się, w porozumieniu z Centralnym Komitetem Wyborczym, akcją uświadomienia i organizowania do walki wyborczej szerokich rzesz robotniczo – chłopskich.
 
 
Wrogowie ludu pracującego będą się starali pozbawić robotników i chłopów prawa wyborczego do Sejmu drogą nieumieszczania ich na listach wyborczych. Wszyscy świadomi robotnicy oraz chłopi bezrolni i małorolni powinni przeto przede wszystkim sami sprawdzać w Komisjach wyborczych tego obwodu, w którym zamieszkują, czy umieszczono ich na listach. Listy wyborców od dnia 15 września do dnia 28 września wyłożone są do sprawdzania w Obwodowych Komisjach Wyborczych. W razie bezprawnego pominięcia na liście należy natychmiast złożyć reklamację i zwrócić się do miejscowego Komitetu Wyborczego Związku Proletarjatu Miast i Wsi po wskazówki.
 
 
Sprawdzajcie nie tylko siebie, ale wasze żony, dorosłe dzieci oraz swoich towarzyszy. Zachęcajcie do tego samego wszystkich świadomych robotników i chłopów!
 
 
Niechaj ani jeden głos robotniczy i chłopski nie przepadnie przez niedbalstwo i niedopilnowanie!
 
 
Towarzysze Robotnicy, Chłopi bezrolni i małorolni.
 
 
W walce wyborczej wrogowie nasi, burżuazja i obszarnicy, rozporządzają ogromnemi środkami pieniężnemi. Nie pożałują miljonów paskarskich fabrykanci, bankierzy, obszarnicy byle tylko zdobyć głosy pracującego ludu na kandydatów burżuazji.
 
 
Związek Proletarjatu Miast i Wsi może liczyć tylko na poparcie materjalne szerokich mas proletarjackich. Zwracamy się przeto do was z gorącym wezwaniem : Zbierajcie wszyscy składki na fundusz Wyborczy Związku Proletarjatu Miast i Wsi !
 
 
TOWARZYSZE!
 
 
Niezwyciężona jest klasa robotnicza, gdy wie do czego dąży, gdy skupi do walki wszystkie swoje siły, gdy ożywiona jest wolą zwycięstwa!
 
 
Dlatego niechaj skupią się najszersze rzesze robotnicze i chłopskie dokoła sztandaru Związku Proletarjatu Miast i wsi!
 
 
Centralny Komitet Wyborczy Związku Proletarjatu Miast i Wsi.
 
 
 
Warszawa we wrześniu 1922 r.
 
 
 
Przeczytaj ! Poucz innych ! Podaj dalej !”
 
 
 
Tekst powyższy przesłał : Ryszard Rauba (Komunistyczna Partia Polski – KPP).

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

UPA