Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

Blok Antyfaszystowski: Do żydowskich mas ludowych (odezwa z pisma „Der Ruf” („Wezwanie”) nr 1, 15 maja 1942 r., Warszawa (getto))

Antyfaszyzm

Szanowni Towarzysze i Towarzyszki!

Poniżej przedstawiam Wam treść pierwszej Odezwy Bloku Antyfaszystowskiego, który powstał w getcie warszawskim z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w marcu 1942 r. Głównym organizatorem i przywódcą Bloku był stary działacz Komunistycznej Partii Polski (KPP) i pełnomocnik Komitetu Centralnego PPR w getcie warszawskim towarzysz Józef Lewartowski.

Do Bloku, który postawił sobie za cel mobilizację społeczeństwa do czynnej walki przeciwko hitlerowskiemu okupantowi na bazie programu frontu narodowego, sformułowanego przez PPR, przystąpiły poza PPR także jednolitofrontowe elementy młodzieżowych grup lewicowo – syjonistycznych, które „wyłamały się” - pod wpływem Polskie Partii Robotniczej – spod „opieki” bojaźliwych przywódców syjonistycznych, odrzucających jakąkolwiek myśl o czynnym, zbrojnym oporze. Również prawicowi przywódcy Bundu, powiązani politycznie z prolondyńską Delegaturą Rządu na Kraj, odmówili przystąpienia do Bloku Antyfaszystowskiego.

Blok Antyfaszystowski, ściśle związany z Gwardią Ludową – zbrojnym ramieniem PPR, organizował pierwsze, skuteczne akty oporu. Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), utworzona w październiku 1942 r., była kontynuatorem idei Bloku Antyfaszystowskiego i dalszą, znacznie rozszerzoną formą narodowego frontu walki z brutalnym, tępym hitlerowskim okupantem.

Ryszard Rauba (Komunistyczna Partia Polski – KPP)

*******

Stoimy na progu wielkich wydarzeń i decydujących bitew. Armia Czerwona prowadziła przez całą zimę potężną ofensywę, zmuszając faszystowskiego wroga wycofania się z całego szeregu okupowanych przez niego obszarów, zadając mu ciężkie ciosy, przekreślając jego plany i zmuszając go do rzucenia na front walki wszystkich sił, które miały być wykorzystane w zapowiedzianej przez Hitlera ofensywie wiosennej. Potężne, dobrze wyszkolone i przygotowane armie oraz olbrzymie rezerwy Kraju Rad gotowe są do dalszych ofensyw. Pracuje bez przerwy przemysł radziecki, wszystkie siły gotowe są do walki, która przyniesie zwycięstwo. Na tyłach wojsk niemieckich powstał i wciąż bardziej się rozrasta ruch partyzancki, dywersja i sabotaż.

Hitler zmuszony był przyznać, że tylko dzięki natężeniu ostatnich sił fizycznych i moralnych nie załamały się wojska niemieckie. Żołnierz niemiecki krwawi dalej na froncie tylko pod naciskiem straszliwego terroru aparatu policyjnego i SS. Jednocześnie obcina się w dalszym ciągu racje żywnościowe ludności niemieckiej, dręczonej nieustannie przez ciągłe naloty powietrzne. Miast chlebem karmi się ją obietnicami szybkiego zwycięstwa, które z dniem każdym coraz bardziej się oddala.

Bestia faszystowska, czując się na skutek klęsk na froncie niepewnie, zacieśniła jeszcze silniej w okupowanych przez nią krajach sznur na szyjach uciśnionych narodów. Odbywa się straszna akcja fizycznej zagłady najżywotniejszych sił narodów okupowanych krajów: morduje się masowo bojowników antyfaszystowskich oraz patriotów we Francji, Belgii, Norwegii, Holandii oraz w Jugosławii.

Z bestialską brutalnością okupant faszystowski chce zdusić ruch wolnościowy w Polsce. Masowe wysiedlenia Polaków z ziemi pomorskiej i poznańskiej, masowe mordy chłopów polskich, systematyczne łapanki ludzi w miastach, masowe egzekucje w Warszawie i wysyłki dziesiątków tysięcy ofiar do obozu śmierci w Oświęcimiu – to tylko niektóre etapy nie kończącego się łańcucha gwałtów władzy okupacyjnej w Polsce.

Z każdym dniem wzmaga się również bestialska akcja zagłady, prowadzona przez niemieckiego okupanta w stosunku do ludności żydowskiej. Hitler uważa za swe posłannictwo historyczne - całkowitą zagładę Żydów Europy i realizuje swe krwawe plany w przyśpieszonym tempie. Płyną rzeki krwi mordowanych mas żydowskich. Wilno, Słonim, Baranowicze, Chełmno, Lwów, Lublin oraz dziesiątki innych miast i miasteczek – oznaczają krwawą drogę hitlerowskich band morderczych. Okrutne rzezie dokonane na dziesiątkach tysięcy ludzi żydowskich, masowe mordowanie całych skupisk żydowskich, zatruwanie gazem starców i dzieci, rozstrzeliwanie kobiet, chorych w szpitalach, dzieci w sierocińcach – oto bohaterskie wyczyny katów hitlerowskich. Spieszą się oni z wykonywaniem rozkazów swego „führera”, by im nie daj Boże, nie zabrakło czasu... Śmierć głodowa dziesiątków tysięcy Żydów zamkniętych wśród murów gett, krwawy plon tyfusu i suchot – to za mało dla katów hitlerowskich. Przyśpieszyć więc tempo, rozstrzeliwać, mordować dziesiątki tysięcy Żydów, zetrzeć z powierzchni ziemi całe skupiska żydowskie – oto co zbliża ich do celu.

Ale nie wolno dopuścić do tego, by masy żydowskie uległy uczuciu rezygnacji. Nie powinny one oczekiwać biernie losu. Winny one wytężyć wszystkie swe siły i przyłączyć się do antyfaszystowskiej walki wszystkich uciśnionych narodów. Muszą one na wzór tych narodów podjąć krwawą walkę z wrogiem specjalnie w zapleczu jego frontu, walkę czynną i sabotaż. Masy żydowskie winny czynnym wystąpieniem zająć poważne miejsce w walce antyfaszystowskiej uciśnionych narodów.

Walka ta wymaga jedności. Świadomość potrzeby wspólnej walki jest już głęboko zakorzeniona wśród szerokich warstw żydowskich mas ludowych. Znajdują się jeszcze jednak i tacy, którzy zwlekają i czekają na cud. Ci nie zdają sobie sprawy, że tylko droga walki prowadzi do wolności i wyzwolenia i wciąż jeszcze nie rozumieją, że chwila obecna żąda zjednoczenia wszystkich sił do walki z krwawym okupantem, że nakaz chwili - to utworzenie Narodowego Frontu Wyzwolenia poprzez scementowanie i zjednoczenie wszystkich aktywnych sił narodu celem zmierzenia się z wrogiem!

Żydzi! Robotnicy żydowscy! Żydowska inteligencjo! Młodzieży żydowska! Zbierzcie Wasze siły i zjednoczcie je w walce! Stańcie razem, ramię przy ramieniu w jednolitym froncie walki z faszyzmem!

Tylko zniszczenie potężnej hitlerowskiej machiny wojennej przez antyfaszystowskie armie i przez związane z nimi masy ujarzmionych narodów położy kres naszej niewoli i stworzy warunki dla pełnego społecznego i narodowego wyzwolenia mas żydowskich!

Wszystkie zdrowe siły narodu żydowskiego muszą obecnie zjednoczyć się dla jednego celu dla walki o wolność i wyzwolenie, dla walki z wrogiem faszystowskim, aż do ostatecznego zwycięstwa!

Społeczność

Chcemy waszych minerałów