Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Zbyszek Zaborowski: Propozycje "Dekalogów" SLD

Zaborowski Zbyszek.jpg

W ramach kampanii wyborczej kandydatów na przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawiamy tekst Zbyszka Zaborowskiego.
__________________
 
Dekalog Programowy
 
1. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest partią socjaldemokratyczną, która służy ludziom pracy.
 
2. Chcemy budować gospodarkę innowacyjną, opartą na wiedzy, nasz kraj nie może być jedynie "montownią".
 
3. Wspierając wzrost gospodarczy i rozwój społeczny - dążymy do pełnego zatrudnienia i likwidacji umów śmieciowych.
 
4. Polska nie może być krajem, w którym ceny osiągają poziom zachodnioeuropejski, a płace - wschodnioeuropejski.
 
5. Prawo do przejścia na emeryturę powinno być związane nie tylko z granicą wieku, ale alternatywnie również stażem pracy: 35 lat dla kobiet i 40 lat - dla mężczyzn.
 
6. Wszystkie grupy społeczne muszą mieć równy dostęp do publicznej edukacji na wszystkich poziomach.
 
7. Skuteczna publiczna służba zdrowia nie może znać pojęcia kolejki, zdrowie to nie towar, a szpital to nie fabryka.
 
8. Mieszkania muszą być dostępne dla wszystkich, szczególnie ludzi młodych – zasobność portfela nie może być jedynym warunkiem posiadania własnego „M”.
 
9. Równość wszystkich obywateli bez względu na płeć, wyznanie, narodowość czy wykształcenie.
 
10. Obrona Konstytucji nie może dotyczyć tylko rozdziału władzy i instytucji demokratycznych oraz wolności obywatelskich, ale także praw socjalnych i ekonomicznych.
__________________
 
Dekalog organizacyjny
 
1. Program ogólnokrajowy jest uzupełniany programami dla gmin, miast, powiatów i województw, aktualizowanymi przynajmniej raz na 4 lata.
 
2. Zasadnicze decyzje poprzedzać powinna debata na wszystkich poziomach działania Partii, a w sprawach najważniejszych - referendum.
 
3. Na wszystkie wnioski i postulaty członków oraz sympatyków Partii należy odpowiadać ich autorom i brać je pod uwagę w programowaniu zadań ugrupowania.
 
4. Członkowie i sympatycy Partii powinni być aktywni w swoim środowisku i w organizacjach pozarządowych.
 
5. Wskazanie kandydata na urząd Prezydenta RP na konwencji ogólnokrajowej powinny poprzedzać prawybory.
 
6. Na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym Partia wystawia w wyborach własny komitet wyborczy, zapraszając na swoje listy przedstawicieli innych lewicowych ugrupowań i stowarzyszeń oraz autorytety społeczne.
 
7. Na poziomie gminy oraz powiatu o formule komitetu wyborczego i listach wyborczych decydują rady odpowiedniego szczebla.
 
8. Listy do parlamentu władze krajowe uzgadniają z władzami regionalnymi. Kandydatów zgłaszają organizacje powiatowe. Listy do Sejmiku władze regionalne uzgadniają z organizacjami powiatowymi.
 
9. Pracę polityczną i organizacyjną prowadzi się w okręgach wyborczych do parlamentu i do sejmików - w porozumieniu z odpowiednią radą wojewódzką - również w trakcie trwania kadencji parlamentu i samorządu.
 
10. Subwencję budżetową przeznaczoną na utrzymanie lokali i działalność partyjną dzieli się w 90% na trzy równe części na rzecz centrali, województw i powiatów, a 10% odkłada się na fundusz wyborczy.

Społeczność

Lenin 005