Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Polska: Opublikowano projekt ustawy o minimalnej stawce godzinowej w przypadku umów na zlecenie

Pieniądze

Resort pracy zamieścił na stronach RCL projekt ustawy w sprawie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów zleceń. Ma ona wynieść 12 zł brutto.

Wg projektu pracodawca, który nie wypłaca należnego wygrodzenia za każdą godzinę pracy zgodnie z przepisami projektu oraz nie prowadzi ewidencji liczby godzin przepracowanych, podlegać będzie karze grzywny w wysokości 1 tys.-30 tys. zł.

"W praktyce dochodzi bowiem do sytuacji, w których osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ma ustaloną stawkę godzinową na poziomie znacznie niższym od minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę w ramach stosunku pracy. Umowy cywilnoprawne często zastępują stosunek pracy, stając się praktyką mającą na celu obniżenie kosztów zatrudnienia" - stwierdzili autorzy projektu w jego uzasadnieniu.

Społeczność

1917 rev