Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

KPRP: Pod sztandar Rewolucji (II 1919)

Sierp i młot

Poniżej publikujemy odezwę KC Komunistycznej Partii Robotniczej Polski z lutego 1919 roku.
 
Tekst przesłał tow. Ryszard Rauba (KPP).
______________________________________
 
Towarzysze ! Robotnicy !
 
Powiadają Wam, że o nic walczyć nie potrzebujecie, bo zdobyliście Polskę, niepodległą Polskę.
 
Starają się odciągnąć Waszą uwagę od Waszych rzeczywistych potrzeb, od rewolucji.
 
Podburzają Was przeciw Niemcom, Rusinom, Czechom, Rosjanom i Żydom.
 
Wszczynają walki z Ukraińcami na Ukrainie, z robotnikami i chłopami Litwy i Białorusi o ratowanie dworów szlacheckich, urządzają dzikie i zwierzęce pogromy żydowskie, wszystko po to, żebyście nabrali nienawiści do swoich braci – robotników niemieckich, ukraińskich, czeskich, żydowskich, żebyście poszli ramię w ramię w ramię ze swoim wrogiem – burżuazją polską, zapomnieli o swoim własnym celu robotniczym, o socjalizmie.
 
Tak postępują Was najgorsi wrogowie. Wasi wyzyskiwacze, burżuje i dziedzice.
 
A co czyni partia niby robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna?
Używa Was do popierania frackiego Rządu Tymczasowego w Warszawie, rządu, który się zwał ludowym.
 
A przecież ten rząd nie jest Waszym rządem i Wam zbawienia nie przyniósł.
Rządzili w nim ludzie, którzy wysługiwali się Franciszkowi Józefowi i Wilhelmowi, sprzedawali w legionach krew polską  Austrii i Niemcom.
 
Dzisiejsi „ministrowie ludowi” szli razem z Kołem Polski, Naczelnym Komitetem Narodowym, z tymi organizacjami, w których zasiadali najgorsi wrogowie ludu – szlachcice, fabrykanci, paskarze, wszystkie podłe pijawki ssące krew ludu.
 
Polskę mamy niepodległą.
 
A czy równym stał się człowiek człowiekowi w tej „niepodległej” Polsce?
 
Po staremu chodzi robotnik za pracą, a kłaniać się musi sytemu bogaczowi, aby raczył go do roboty wziąć i żyły z niego wypruwać za płacę głodową.
 
Jak dawniej głodzi Was spekulant, lichwiarz i nie ma przeciw niemu obrony, póki kapitał rządzi światem.
 
Po dawnemu panują w urzędach łapownicy i złodzieje.
 
Po dawnemu głodzą nas paskarze wiejscy i miejscy, a robotnik jest jak szczuta zwierzyna, nędzny, głodny, przez wszystkich poniewierany.
 
Lecz jeżeli macie już dość wyzysku, nędzy i poniewierki, jeżeli nie chcecie wojny z braćmi Waszymi i bratnimi robotnikami Rosji, którzy w najtrudniejszych warunkach, wśród głodu i chłodu trwają w walce o swoje i nasze wyzwolenie z jarzma kapitału, jeżeli nie chcecie wojny, która Polskę – i tak już spustoszałą i deptaną – jeszcze bardziej pustoszy i hańbi, jeżeli chcecie położyć kres zbrodniom kapitału – to stańcie pod sztandarem Komunistycznej Partii Robotniczej Polski.
 
Komitet Centralny
Komunistycznej Partii Robotniczej Polski
Luty 1919 r.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Chcemy waszych minerałów