Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 23 gości.

Kary za „szkalowanie Polski”

Jarosław Gowin

Ministerstwo sprawiedliwości przygotowuje zmiany w przepisach, umożliwiające karanie za „naruszanie dobrego imienia RP”. Przestępstwo takie zagrożone miałoby być kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wskazuje się, że miałby to być instrument do walki ze zwrotami takimi jak „polskie obozy śmierci”, regularnie pojawiającymi się na łamach zagranicznej prasy. Zmieniona miałaby być również Konstytucja, poprzez wprowadzenie do niej zapisu, że „dobre imię RP i narodu polskiego podlega ochronie prawnej”.
 
Wg projektodawców przestępstwem ma być „publiczne i wbrew faktom przypisywanie Rzeczypospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu udziału, organizowania lub współodpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy”. Śledztwo wszczynałby z urzędu pion śledczy IPN, a wyrok byłby podawany do publicznej wiadomości. Za nieumyślne prezentowanie takich treści groziłaby grzywna lub kara ograniczenia wolności. Ma się też zmienić prawo cywilne - powództwo o ochronę dobrego imienia RP i narodu polskiego będzie mógł wytaczać IPN i organizacje pozarządowe.

Autor newsa: Tow.Jakub

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

BLOOD